Konjugácia slovesa yammer v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso yammer v angličtine.

Konjugácia slovesa yammer v prítomnom čase

Present Tense

 • I yammer
 • you yammer
 • he|she|it yammers
 • we yammer
 • you yammer
 • they yammer

Present Continuous

 • I am yammering
 • you are yammering
 • he|she|it is yammering
 • we are yammering
 • you are yammering
 • they are yammering

Present Perfect

 • I have yammered
 • you have yammered
 • he|she|it has yammered
 • we have yammered
 • you have yammered
 • they have yammered

Present Perfect Continuous

 • I have been yammering
 • you have been yammering
 • he|she|it has been yammering
 • we have been yammering
 • you have been yammering
 • they have been yammering

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa yammer v minulých časoch

Simple past

 • I yammered
 • you yammered
 • he|she|it yammered
 • we yammered
 • you yammered
 • they yammered

Past continuous

 • I was yammering
 • you were yammering
 • he|she|it was yammering
 • we were yammering
 • you were yammering
 • they were yammering

Past perfect

 • I had yammered
 • you had yammered
 • he|she|it had yammered
 • we had yammered
 • you had yammered
 • they had yammered

Past perfect continuous

 • I had been yammering
 • you had been yammering
 • he|she|it had been yammering
 • we had been yammering
 • you had been yammering
 • they had been yammering

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa yammer vo futurálnom čase

Future

 • I will yammer
 • you will yammer
 • he|she|it will yammer
 • we will yammer
 • you will yammer
 • they will yammer

Future continuous

 • I will be yammering
 • you will be yammering
 • he|she|it will be yammering
 • we will be yammering
 • you will be yammering
 • they will be yammering

Future perfect

 • I will have yammered
 • you will have yammered
 • he|she|it will have yammered
 • we will have yammered
 • you will have yammered
 • they will have yammered

Future perfect continuous

 • I will have been yammering
 • you will have been yammering
 • he|she|it will have been yammering
 • we will have been yammering
 • you will have been yammering
 • they will have been yammering

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to yammer

Present participle

 • yammering

Past participle

 • yammered

Perfect Participle

 • having yammered

Imperatív v angličtine pre sloveso to yammer

Imperative

 • yammer
 • let's yammer
 • yammer

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: discomfit guest tantalise tide window xerox yak yank yearn