Konjugácia slovesa venture v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso venture v angličtine.

Konjugácia slovesa venture v prítomnom čase

Present Tense

 • I venture
 • you venture
 • he|she|it ventures
 • we venture
 • you venture
 • they venture

Present Continuous

 • I am venturing
 • you are venturing
 • he|she|it is venturing
 • we are venturing
 • you are venturing
 • they are venturing

Present Perfect

 • I have ventured
 • you have ventured
 • he|she|it has ventured
 • we have ventured
 • you have ventured
 • they have ventured

Present Perfect Continuous

 • I have been venturing
 • you have been venturing
 • he|she|it has been venturing
 • we have been venturing
 • you have been venturing
 • they have been venturing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa venture v minulých časoch

Simple past

 • I ventured
 • you ventured
 • he|she|it ventured
 • we ventured
 • you ventured
 • they ventured

Past continuous

 • I was venturing
 • you were venturing
 • he|she|it was venturing
 • we were venturing
 • you were venturing
 • they were venturing

Past perfect

 • I had ventured
 • you had ventured
 • he|she|it had ventured
 • we had ventured
 • you had ventured
 • they had ventured

Past perfect continuous

 • I had been venturing
 • you had been venturing
 • he|she|it had been venturing
 • we had been venturing
 • you had been venturing
 • they had been venturing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa venture vo futurálnom čase

Future

 • I will venture
 • you will venture
 • he|she|it will venture
 • we will venture
 • you will venture
 • they will venture

Future continuous

 • I will be venturing
 • you will be venturing
 • he|she|it will be venturing
 • we will be venturing
 • you will be venturing
 • they will be venturing

Future perfect

 • I will have ventured
 • you will have ventured
 • he|she|it will have ventured
 • we will have ventured
 • you will have ventured
 • they will have ventured

Future perfect continuous

 • I will have been venturing
 • you will have been venturing
 • he|she|it will have been venturing
 • we will have been venturing
 • you will have been venturing
 • they will have been venturing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to venture

Present participle

 • venturing

Past participle

 • ventured

Perfect Participle

 • having ventured

Imperatív v angličtine pre sloveso to venture

Imperative

 • venture
 • let's venture
 • venture

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: deforce frap stock suck upchuck vend ventriloquize verbalise versify wholesale