Konjugácia slovesa unteach v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso unteach v angličtine.

Konjugácia slovesa unteach v prítomnom čase

Present Tense

 • I unteach
 • you unteach
 • he|she|it unteaches
 • we unteach
 • you unteach
 • they unteach

Present Continuous

 • I am unteaching
 • you are unteaching
 • he|she|it is unteaching
 • we are unteaching
 • you are unteaching
 • they are unteaching

Present Perfect

 • I have untaught
 • you have untaught
 • he|she|it has untaught
 • we have untaught
 • you have untaught
 • they have untaught

Present Perfect Continuous

 • I have been unteaching
 • you have been unteaching
 • he|she|it has been unteaching
 • we have been unteaching
 • you have been unteaching
 • they have been unteaching

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa unteach v minulých časoch

Simple past

 • I untaught
 • you untaught
 • he|she|it untaught
 • we untaught
 • you untaught
 • they untaught

Past continuous

 • I was unteaching
 • you were unteaching
 • he|she|it was unteaching
 • we were unteaching
 • you were unteaching
 • they were unteaching

Past perfect

 • I had untaught
 • you had untaught
 • he|she|it had untaught
 • we had untaught
 • you had untaught
 • they had untaught

Past perfect continuous

 • I had been unteaching
 • you had been unteaching
 • he|she|it had been unteaching
 • we had been unteaching
 • you had been unteaching
 • they had been unteaching

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa unteach vo futurálnom čase

Future

 • I will unteach
 • you will unteach
 • he|she|it will unteach
 • we will unteach
 • you will unteach
 • they will unteach

Future continuous

 • I will be unteaching
 • you will be unteaching
 • he|she|it will be unteaching
 • we will be unteaching
 • you will be unteaching
 • they will be unteaching

Future perfect

 • I will have untaught
 • you will have untaught
 • he|she|it will have untaught
 • we will have untaught
 • you will have untaught
 • they will have untaught

Future perfect continuous

 • I will have been unteaching
 • you will have been unteaching
 • he|she|it will have been unteaching
 • we will have been unteaching
 • you will have been unteaching
 • they will have been unteaching

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to unteach

Present participle

 • unteaching

Past participle

 • untaught

Perfect Participle

 • having untaught

Imperatív v angličtine pre sloveso to unteach

Imperative

 • unteach
 • let's unteach
 • unteach

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: deafen flyblow squander straighten unfix unstep untangle unthink unvoice wank