Konjugácia slovesa trick v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso trick v angličtine.

Konjugácia slovesa trick v prítomnom čase

Present Tense

 • I trick
 • you trick
 • he|she|it tricks
 • we trick
 • you trick
 • they trick

Present Continuous

 • I am tricking
 • you are tricking
 • he|she|it is tricking
 • we are tricking
 • you are tricking
 • they are tricking

Present Perfect

 • I have tricked
 • you have tricked
 • he|she|it has tricked
 • we have tricked
 • you have tricked
 • they have tricked

Present Perfect Continuous

 • I have been tricking
 • you have been tricking
 • he|she|it has been tricking
 • we have been tricking
 • you have been tricking
 • they have been tricking

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa trick v minulých časoch

Simple past

 • I tricked
 • you tricked
 • he|she|it tricked
 • we tricked
 • you tricked
 • they tricked

Past continuous

 • I was tricking
 • you were tricking
 • he|she|it was tricking
 • we were tricking
 • you were tricking
 • they were tricking

Past perfect

 • I had tricked
 • you had tricked
 • he|she|it had tricked
 • we had tricked
 • you had tricked
 • they had tricked

Past perfect continuous

 • I had been tricking
 • you had been tricking
 • he|she|it had been tricking
 • we had been tricking
 • you had been tricking
 • they had been tricking

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa trick vo futurálnom čase

Future

 • I will trick
 • you will trick
 • he|she|it will trick
 • we will trick
 • you will trick
 • they will trick

Future continuous

 • I will be tricking
 • you will be tricking
 • he|she|it will be tricking
 • we will be tricking
 • you will be tricking
 • they will be tricking

Future perfect

 • I will have tricked
 • you will have tricked
 • he|she|it will have tricked
 • we will have tricked
 • you will have tricked
 • they will have tricked

Future perfect continuous

 • I will have been tricking
 • you will have been tricking
 • he|she|it will have been tricking
 • we will have been tricking
 • you will have been tricking
 • they will have been tricking

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to trick

Present participle

 • tricking

Past participle

 • tricked

Perfect Participle

 • having tricked

Imperatív v angličtine pre sloveso to trick

Imperative

 • trick
 • let's trick
 • trick

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: copyedit externalise slight soot toughen trepan trichinize trickle triple-tongue unlearn