Konjugácia slovesa trance v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso trance v angličtine.

Konjugácia slovesa trance v prítomnom čase

Present Tense

 • I trance
 • you trance
 • he|she|it trances
 • we trance
 • you trance
 • they trance

Present Continuous

 • I am trancing
 • you are trancing
 • he|she|it is trancing
 • we are trancing
 • you are trancing
 • they are trancing

Present Perfect

 • I have tranced
 • you have tranced
 • he|she|it has tranced
 • we have tranced
 • you have tranced
 • they have tranced

Present Perfect Continuous

 • I have been trancing
 • you have been trancing
 • he|she|it has been trancing
 • we have been trancing
 • you have been trancing
 • they have been trancing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa trance v minulých časoch

Simple past

 • I tranced
 • you tranced
 • he|she|it tranced
 • we tranced
 • you tranced
 • they tranced

Past continuous

 • I was trancing
 • you were trancing
 • he|she|it was trancing
 • we were trancing
 • you were trancing
 • they were trancing

Past perfect

 • I had tranced
 • you had tranced
 • he|she|it had tranced
 • we had tranced
 • you had tranced
 • they had tranced

Past perfect continuous

 • I had been trancing
 • you had been trancing
 • he|she|it had been trancing
 • we had been trancing
 • you had been trancing
 • they had been trancing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa trance vo futurálnom čase

Future

 • I will trance
 • you will trance
 • he|she|it will trance
 • we will trance
 • you will trance
 • they will trance

Future continuous

 • I will be trancing
 • you will be trancing
 • he|she|it will be trancing
 • we will be trancing
 • you will be trancing
 • they will be trancing

Future perfect

 • I will have tranced
 • you will have tranced
 • he|she|it will have tranced
 • we will have tranced
 • you will have tranced
 • they will have tranced

Future perfect continuous

 • I will have been trancing
 • you will have been trancing
 • he|she|it will have been trancing
 • we will have been trancing
 • you will have been trancing
 • they will have been trancing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to trance

Present participle

 • trancing

Past participle

 • tranced

Perfect Participle

 • having tranced

Imperatív v angličtine pre sloveso to trance

Imperative

 • trance
 • let's trance
 • trance

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: consume excruciate ski snipe tint traipse trampoline tranquilise transform underpin yak