Konjugácia slovesa search v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso search v angličtine.

Konjugácia slovesa search v prítomnom čase

Present Tense

 • I search
 • you search
 • he|she|it searches
 • we search
 • you search
 • they search

Present Continuous

 • I am searching
 • you are searching
 • he|she|it is searching
 • we are searching
 • you are searching
 • they are searching

Present Perfect

 • I have searched
 • you have searched
 • he|she|it has searched
 • we have searched
 • you have searched
 • they have searched

Present Perfect Continuous

 • I have been searching
 • you have been searching
 • he|she|it has been searching
 • we have been searching
 • you have been searching
 • they have been searching

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa search v minulých časoch

Simple past

 • I searched
 • you searched
 • he|she|it searched
 • we searched
 • you searched
 • they searched

Past continuous

 • I was searching
 • you were searching
 • he|she|it was searching
 • we were searching
 • you were searching
 • they were searching

Past perfect

 • I had searched
 • you had searched
 • he|she|it had searched
 • we had searched
 • you had searched
 • they had searched

Past perfect continuous

 • I had been searching
 • you had been searching
 • he|she|it had been searching
 • we had been searching
 • you had been searching
 • they had been searching

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa search vo futurálnom čase

Future

 • I will search
 • you will search
 • he|she|it will search
 • we will search
 • you will search
 • they will search

Future continuous

 • I will be searching
 • you will be searching
 • he|she|it will be searching
 • we will be searching
 • you will be searching
 • they will be searching

Future perfect

 • I will have searched
 • you will have searched
 • he|she|it will have searched
 • we will have searched
 • you will have searched
 • they will have searched

Future perfect continuous

 • I will have been searching
 • you will have been searching
 • he|she|it will have been searching
 • we will have been searching
 • you will have been searching
 • they will have been searching

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to search

Present participle

 • searching

Past participle

 • searched

Perfect Participle

 • having searched

Imperatív v angličtine pre sloveso to search

Imperative

 • search
 • let's search
 • search

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: apportion crane project quickfreeze scend scutch sear season sectarianize sile strow underdevelop