Konjugácia slovesa relieve v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso relieve v angličtine.

Konjugácia slovesa relieve v prítomnom čase

Present Tense

 • I relieve
 • you relieve
 • he|she|it relieves
 • we relieve
 • you relieve
 • they relieve

Present Continuous

 • I am relieving
 • you are relieving
 • he|she|it is relieving
 • we are relieving
 • you are relieving
 • they are relieving

Present Perfect

 • I have relieved
 • you have relieved
 • he|she|it has relieved
 • we have relieved
 • you have relieved
 • they have relieved

Present Perfect Continuous

 • I have been relieving
 • you have been relieving
 • he|she|it has been relieving
 • we have been relieving
 • you have been relieving
 • they have been relieving

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa relieve v minulých časoch

Simple past

 • I relieved
 • you relieved
 • he|she|it relieved
 • we relieved
 • you relieved
 • they relieved

Past continuous

 • I was relieving
 • you were relieving
 • he|she|it was relieving
 • we were relieving
 • you were relieving
 • they were relieving

Past perfect

 • I had relieved
 • you had relieved
 • he|she|it had relieved
 • we had relieved
 • you had relieved
 • they had relieved

Past perfect continuous

 • I had been relieving
 • you had been relieving
 • he|she|it had been relieving
 • we had been relieving
 • you had been relieving
 • they had been relieving

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa relieve vo futurálnom čase

Future

 • I will relieve
 • you will relieve
 • he|she|it will relieve
 • we will relieve
 • you will relieve
 • they will relieve

Future continuous

 • I will be relieving
 • you will be relieving
 • he|she|it will be relieving
 • we will be relieving
 • you will be relieving
 • they will be relieving

Future perfect

 • I will have relieved
 • you will have relieved
 • he|she|it will have relieved
 • we will have relieved
 • you will have relieved
 • they will have relieved

Future perfect continuous

 • I will have been relieving
 • you will have been relieving
 • he|she|it will have been relieving
 • we will have been relieving
 • you will have been relieving
 • they will have been relieving

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to relieve

Present participle

 • relieving

Past participle

 • relieved

Perfect Participle

 • having relieved

Imperatív v angličtine pre sloveso to relieve

Imperative

 • relieve
 • let's relieve
 • relieve

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: chaw panel peruse refer relativize relent reline remain revitalize singlespace sweeten