Konjugácia slovesa proselytize v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso proselytize v angličtine.

Konjugácia slovesa proselytize v prítomnom čase

Present Tense

 • I proselytize
 • you proselytize
 • he|she|it proselytizes
 • we proselytize
 • you proselytize
 • they proselytize

Present Continuous

 • I am proselytizing
 • you are proselytizing
 • he|she|it is proselytizing
 • we are proselytizing
 • you are proselytizing
 • they are proselytizing

Present Perfect

 • I have proselytized
 • you have proselytized
 • he|she|it has proselytized
 • we have proselytized
 • you have proselytized
 • they have proselytized

Present Perfect Continuous

 • I have been proselytizing
 • you have been proselytizing
 • he|she|it has been proselytizing
 • we have been proselytizing
 • you have been proselytizing
 • they have been proselytizing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa proselytize v minulých časoch

Simple past

 • I proselytized
 • you proselytized
 • he|she|it proselytized
 • we proselytized
 • you proselytized
 • they proselytized

Past continuous

 • I was proselytizing
 • you were proselytizing
 • he|she|it was proselytizing
 • we were proselytizing
 • you were proselytizing
 • they were proselytizing

Past perfect

 • I had proselytized
 • you had proselytized
 • he|she|it had proselytized
 • we had proselytized
 • you had proselytized
 • they had proselytized

Past perfect continuous

 • I had been proselytizing
 • you had been proselytizing
 • he|she|it had been proselytizing
 • we had been proselytizing
 • you had been proselytizing
 • they had been proselytizing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa proselytize vo futurálnom čase

Future

 • I will proselytize
 • you will proselytize
 • he|she|it will proselytize
 • we will proselytize
 • you will proselytize
 • they will proselytize

Future continuous

 • I will be proselytizing
 • you will be proselytizing
 • he|she|it will be proselytizing
 • we will be proselytizing
 • you will be proselytizing
 • they will be proselytizing

Future perfect

 • I will have proselytized
 • you will have proselytized
 • he|she|it will have proselytized
 • we will have proselytized
 • you will have proselytized
 • they will have proselytized

Future perfect continuous

 • I will have been proselytizing
 • you will have been proselytizing
 • he|she|it will have been proselytizing
 • we will have been proselytizing
 • you will have been proselytizing
 • they will have been proselytizing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to proselytize

Present participle

 • proselytizing

Past participle

 • proselytized

Perfect Participle

 • having proselytized

Imperatív v angličtine pre sloveso to proselytize

Imperative

 • proselytize
 • let's proselytize
 • proselytize

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: bludgeon municipalize obsolete prevaricate prorate proselytise prospect prove re-sort rouge spay