Konjugácia slovesa pickle v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso pickle v angličtine.

Konjugácia slovesa pickle v prítomnom čase

Present Tense

 • I pickle
 • you pickle
 • he|she|it pickles
 • we pickle
 • you pickle
 • they pickle

Present Continuous

 • I am pickling
 • you are pickling
 • he|she|it is pickling
 • we are pickling
 • you are pickling
 • they are pickling

Present Perfect

 • I have pickled
 • you have pickled
 • he|she|it has pickled
 • we have pickled
 • you have pickled
 • they have pickled

Present Perfect Continuous

 • I have been pickling
 • you have been pickling
 • he|she|it has been pickling
 • we have been pickling
 • you have been pickling
 • they have been pickling

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa pickle v minulých časoch

Simple past

 • I pickled
 • you pickled
 • he|she|it pickled
 • we pickled
 • you pickled
 • they pickled

Past continuous

 • I was pickling
 • you were pickling
 • he|she|it was pickling
 • we were pickling
 • you were pickling
 • they were pickling

Past perfect

 • I had pickled
 • you had pickled
 • he|she|it had pickled
 • we had pickled
 • you had pickled
 • they had pickled

Past perfect continuous

 • I had been pickling
 • you had been pickling
 • he|she|it had been pickling
 • we had been pickling
 • you had been pickling
 • they had been pickling

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa pickle vo futurálnom čase

Future

 • I will pickle
 • you will pickle
 • he|she|it will pickle
 • we will pickle
 • you will pickle
 • they will pickle

Future continuous

 • I will be pickling
 • you will be pickling
 • he|she|it will be pickling
 • we will be pickling
 • you will be pickling
 • they will be pickling

Future perfect

 • I will have pickled
 • you will have pickled
 • he|she|it will have pickled
 • we will have pickled
 • you will have pickled
 • they will have pickled

Future perfect continuous

 • I will have been pickling
 • you will have been pickling
 • he|she|it will have been pickling
 • we will have been pickling
 • you will have been pickling
 • they will have been pickling

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to pickle

Present participle

 • pickling

Past participle

 • pickled

Perfect Participle

 • having pickled

Imperatív v angličtine pre sloveso to pickle

Imperative

 • pickle
 • let's pickle
 • pickle

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: assoil lullaby memorialize penetrate phototype picket picnic piggyback pre-teach reformat shield