Konjugácia slovesa morph v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso morph v angličtine.

Konjugácia slovesa morph v prítomnom čase

Present Tense

 • I morph
 • you morph
 • he|she|it morphs
 • we morph
 • you morph
 • they morph

Present Continuous

 • I am morphing
 • you are morphing
 • he|she|it is morphing
 • we are morphing
 • you are morphing
 • they are morphing

Present Perfect

 • I have morphed
 • you have morphed
 • he|she|it has morphed
 • we have morphed
 • you have morphed
 • they have morphed

Present Perfect Continuous

 • I have been morphing
 • you have been morphing
 • he|she|it has been morphing
 • we have been morphing
 • you have been morphing
 • they have been morphing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa morph v minulých časoch

Simple past

 • I morphed
 • you morphed
 • he|she|it morphed
 • we morphed
 • you morphed
 • they morphed

Past continuous

 • I was morphing
 • you were morphing
 • he|she|it was morphing
 • we were morphing
 • you were morphing
 • they were morphing

Past perfect

 • I had morphed
 • you had morphed
 • he|she|it had morphed
 • we had morphed
 • you had morphed
 • they had morphed

Past perfect continuous

 • I had been morphing
 • you had been morphing
 • he|she|it had been morphing
 • we had been morphing
 • you had been morphing
 • they had been morphing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa morph vo futurálnom čase

Future

 • I will morph
 • you will morph
 • he|she|it will morph
 • we will morph
 • you will morph
 • they will morph

Future continuous

 • I will be morphing
 • you will be morphing
 • he|she|it will be morphing
 • we will be morphing
 • you will be morphing
 • they will be morphing

Future perfect

 • I will have morphed
 • you will have morphed
 • he|she|it will have morphed
 • we will have morphed
 • you will have morphed
 • they will have morphed

Future perfect continuous

 • I will have been morphing
 • you will have been morphing
 • he|she|it will have been morphing
 • we will have been morphing
 • you will have been morphing
 • they will have been morphing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to morph

Present participle

 • morphing

Past participle

 • morphed

Perfect Participle

 • having morphed

Imperatív v angličtine pre sloveso to morph

Imperative

 • morph
 • let's morph
 • morph

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: impearl inlet misjudge moor mordant mortar motion old-talk please rehome underpin