Konjugácia slovesa interlace v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso interlace v angličtine.

Konjugácia slovesa interlace v prítomnom čase

Present Tense

 • I interlace
 • you interlace
 • he|she|it interlaces
 • we interlace
 • you interlace
 • they interlace

Present Continuous

 • I am interlacing
 • you are interlacing
 • he|she|it is interlacing
 • we are interlacing
 • you are interlacing
 • they are interlacing

Present Perfect

 • I have interlaced
 • you have interlaced
 • he|she|it has interlaced
 • we have interlaced
 • you have interlaced
 • they have interlaced

Present Perfect Continuous

 • I have been interlacing
 • you have been interlacing
 • he|she|it has been interlacing
 • we have been interlacing
 • you have been interlacing
 • they have been interlacing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa interlace v minulých časoch

Simple past

 • I interlaced
 • you interlaced
 • he|she|it interlaced
 • we interlaced
 • you interlaced
 • they interlaced

Past continuous

 • I was interlacing
 • you were interlacing
 • he|she|it was interlacing
 • we were interlacing
 • you were interlacing
 • they were interlacing

Past perfect

 • I had interlaced
 • you had interlaced
 • he|she|it had interlaced
 • we had interlaced
 • you had interlaced
 • they had interlaced

Past perfect continuous

 • I had been interlacing
 • you had been interlacing
 • he|she|it had been interlacing
 • we had been interlacing
 • you had been interlacing
 • they had been interlacing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa interlace vo futurálnom čase

Future

 • I will interlace
 • you will interlace
 • he|she|it will interlace
 • we will interlace
 • you will interlace
 • they will interlace

Future continuous

 • I will be interlacing
 • you will be interlacing
 • he|she|it will be interlacing
 • we will be interlacing
 • you will be interlacing
 • they will be interlacing

Future perfect

 • I will have interlaced
 • you will have interlaced
 • he|she|it will have interlaced
 • we will have interlaced
 • you will have interlaced
 • they will have interlaced

Future perfect continuous

 • I will have been interlacing
 • you will have been interlacing
 • he|she|it will have been interlacing
 • we will have been interlacing
 • you will have been interlacing
 • they will have been interlacing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to interlace

Present participle

 • interlacing

Past participle

 • interlaced

Perfect Participle

 • having interlaced

Imperatív v angličtine pre sloveso to interlace

Imperative

 • interlace
 • let's interlace
 • interlace

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: fly-post frig ingurgitate interfere interject interlaminate intermesh kettle mobilise photosynthesise stigmatize