Konjugácia slovesa fit v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso fit v angličtine.

Konjugácia slovesa fit v prítomnom čase

Present Tense

 • I fit
 • you fit
 • he|she|it fits
 • we fit
 • you fit
 • they fit

Present Continuous

 • I am fitting
 • you are fitting
 • he|she|it is fitting
 • we are fitting
 • you are fitting
 • they are fitting

Present Perfect

 • I have fitted
 • you have fitted
 • he|she|it has fitted
 • we have fitted
 • you have fitted
 • they have fitted

Present Perfect Continuous

 • I have been fitting
 • you have been fitting
 • he|she|it has been fitting
 • we have been fitting
 • you have been fitting
 • they have been fitting

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa fit v minulých časoch

Simple past

 • I fitted
 • you fitted
 • he|she|it fitted
 • we fitted
 • you fitted
 • they fitted

Past continuous

 • I was fitting
 • you were fitting
 • he|she|it was fitting
 • we were fitting
 • you were fitting
 • they were fitting

Past perfect

 • I had fitted
 • you had fitted
 • he|she|it had fitted
 • we had fitted
 • you had fitted
 • they had fitted

Past perfect continuous

 • I had been fitting
 • you had been fitting
 • he|she|it had been fitting
 • we had been fitting
 • you had been fitting
 • they had been fitting

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa fit vo futurálnom čase

Future

 • I will fit
 • you will fit
 • he|she|it will fit
 • we will fit
 • you will fit
 • they will fit

Future continuous

 • I will be fitting
 • you will be fitting
 • he|she|it will be fitting
 • we will be fitting
 • you will be fitting
 • they will be fitting

Future perfect

 • I will have fitted
 • you will have fitted
 • he|she|it will have fitted
 • we will have fitted
 • you will have fitted
 • they will have fitted

Future perfect continuous

 • I will have been fitting
 • you will have been fitting
 • he|she|it will have been fitting
 • we will have been fitting
 • you will have been fitting
 • they will have been fitting

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to fit

Present participle

 • fitting

Past participle

 • fitted

Perfect Participle

 • having fitted

Imperatív v angličtine pre sloveso to fit

Imperative

 • fit
 • let's fit
 • fit

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: detoxify disembody federate fishtail fistpump fix flam polish hornswoggle librate rescue syllogize