Konjugácia slovesa exacerbate v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso exacerbate v angličtine.

Konjugácia slovesa exacerbate v prítomnom čase

Present Tense

 • I exacerbate
 • you exacerbate
 • he|she|it exacerbates
 • we exacerbate
 • you exacerbate
 • they exacerbate

Present Continuous

 • I am exacerbating
 • you are exacerbating
 • he|she|it is exacerbating
 • we are exacerbating
 • you are exacerbating
 • they are exacerbating

Present Perfect

 • I have exacerbated
 • you have exacerbated
 • he|she|it has exacerbated
 • we have exacerbated
 • you have exacerbated
 • they have exacerbated

Present Perfect Continuous

 • I have been exacerbating
 • you have been exacerbating
 • he|she|it has been exacerbating
 • we have been exacerbating
 • you have been exacerbating
 • they have been exacerbating

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa exacerbate v minulých časoch

Simple past

 • I exacerbated
 • you exacerbated
 • he|she|it exacerbated
 • we exacerbated
 • you exacerbated
 • they exacerbated

Past continuous

 • I was exacerbating
 • you were exacerbating
 • he|she|it was exacerbating
 • we were exacerbating
 • you were exacerbating
 • they were exacerbating

Past perfect

 • I had exacerbated
 • you had exacerbated
 • he|she|it had exacerbated
 • we had exacerbated
 • you had exacerbated
 • they had exacerbated

Past perfect continuous

 • I had been exacerbating
 • you had been exacerbating
 • he|she|it had been exacerbating
 • we had been exacerbating
 • you had been exacerbating
 • they had been exacerbating

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa exacerbate vo futurálnom čase

Future

 • I will exacerbate
 • you will exacerbate
 • he|she|it will exacerbate
 • we will exacerbate
 • you will exacerbate
 • they will exacerbate

Future continuous

 • I will be exacerbating
 • you will be exacerbating
 • he|she|it will be exacerbating
 • we will be exacerbating
 • you will be exacerbating
 • they will be exacerbating

Future perfect

 • I will have exacerbated
 • you will have exacerbated
 • he|she|it will have exacerbated
 • we will have exacerbated
 • you will have exacerbated
 • they will have exacerbated

Future perfect continuous

 • I will have been exacerbating
 • you will have been exacerbating
 • he|she|it will have been exacerbating
 • we will have been exacerbating
 • you will have been exacerbating
 • they will have been exacerbating

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to exacerbate

Present participle

 • exacerbating

Past participle

 • exacerbated

Perfect Participle

 • having exacerbated

Imperatív v angličtine pre sloveso to exacerbate

Imperative

 • exacerbate
 • let's exacerbate
 • exacerbate

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: decompress denaturalize environ evict evolve exact excerpt fife grope jacket reconnoitre stop