Konjugácia slovesa dike v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso dike v angličtine.

Konjugácia slovesa dike v prítomnom čase

Present Tense

 • I dike
 • you dike
 • he|she|it dikes
 • we dike
 • you dike
 • they dike

Present Continuous

 • I am diking
 • you are diking
 • he|she|it is diking
 • we are diking
 • you are diking
 • they are diking

Present Perfect

 • I have diked
 • you have diked
 • he|she|it has diked
 • we have diked
 • you have diked
 • they have diked

Present Perfect Continuous

 • I have been diking
 • you have been diking
 • he|she|it has been diking
 • we have been diking
 • you have been diking
 • they have been diking

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa dike v minulých časoch

Simple past

 • I diked
 • you diked
 • he|she|it diked
 • we diked
 • you diked
 • they diked

Past continuous

 • I was diking
 • you were diking
 • he|she|it was diking
 • we were diking
 • you were diking
 • they were diking

Past perfect

 • I had diked
 • you had diked
 • he|she|it had diked
 • we had diked
 • you had diked
 • they had diked

Past perfect continuous

 • I had been diking
 • you had been diking
 • he|she|it had been diking
 • we had been diking
 • you had been diking
 • they had been diking

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa dike vo futurálnom čase

Future

 • I will dike
 • you will dike
 • he|she|it will dike
 • we will dike
 • you will dike
 • they will dike

Future continuous

 • I will be diking
 • you will be diking
 • he|she|it will be diking
 • we will be diking
 • you will be diking
 • they will be diking

Future perfect

 • I will have diked
 • you will have diked
 • he|she|it will have diked
 • we will have diked
 • you will have diked
 • they will have diked

Future perfect continuous

 • I will have been diking
 • you will have been diking
 • he|she|it will have been diking
 • we will have been diking
 • you will have been diking
 • they will have been diking

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to dike

Present participle

 • diking

Past participle

 • diked

Perfect Participle

 • having diked

Imperatív v angličtine pre sloveso to dike

Imperative

 • dike
 • let's dike
 • dike

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: cinch coldshoulder desist digest digress dilapidate dimple divagate export grubstake photograph secure