Conjugarea verbului loan în limba engleză la toate timpurile

Aici sunt tabelele de conjugare pentru verbul loan în limba engleză.

Conjugarea verbului loan la timpul prezent

Present Tense

 • I loan
 • you loan
 • he|she|it loans
 • we loan
 • you loan
 • they loan

Present Continuous

 • I am loaning
 • you are loaning
 • he|she|it is loaning
 • we are loaning
 • you are loaning
 • they are loaning

Present Perfect

 • I have loaned
 • you have loaned
 • he|she|it has loaned
 • we have loaned
 • you have loaned
 • they have loaned

Present Perfect Continuous

 • I have been loaning
 • you have been loaning
 • he|she|it has been loaning
 • we have been loaning
 • you have been loaning
 • they have been loaning

Cum se folosesc aceste timpuri de conjugare în engleză? Present Tense exprimă obiceiul, frecvența, adevărul general și starea în limba engleză. Present Continuous transmite în principal ideea unei acțiuni sau activități care este încă în desfășurare. Present Perfect se referă la noțiuni care sunt întotdeauna legate de prezent sau de consecințele unui eveniment. În sfârșit, Present Perfect Continuous se asociază cu ideea de durată a activității.

Conjugarea verbului loan la timpul trecut

Simple past

 • I loaned
 • you loaned
 • he|she|it loaned
 • we loaned
 • you loaned
 • they loaned

Past continuous

 • I was loaning
 • you were loaning
 • he|she|it was loaning
 • we were loaning
 • you were loaning
 • they were loaning

Past perfect

 • I had loaned
 • you had loaned
 • he|she|it had loaned
 • we had loaned
 • you had loaned
 • they had loaned

Past perfect continuous

 • I had been loaning
 • you had been loaning
 • he|she|it had been loaning
 • we had been loaning
 • you had been loaning
 • they had been loaning

Cum se folosesc aceste timpuri de conjugare în engleză? Simple Past exprimă acțiuni finalizate care nu au legătură cu prezentul, acțiuni sau obiceiuri trecute din trecut. Este foarte des folosit în limba engleză. Past Continuous, pe de altă parte, este folosit pentru a vorbi despre acțiuni în curs de desfășurare în trecut sau despre o acțiune trecută aflată în curs de desfășurare atunci când are loc o altă acțiune.Past Perfecteste folosit pentru a indica faptul că acțiunea a avut loc înainte de o altă acțiune din trecut. În sfârșit, Past Perfect Continuous este folosit pentru a se referi la o acțiune continuă din trecut care a continuat până la o altă acțiune din trecut.

Conjugarea verbului loan la timpurile viitoare

Future

 • I will loan
 • you will loan
 • he|she|it will loan
 • we will loan
 • you will loan
 • they will loan

Future continuous

 • I will be loaning
 • you will be loaning
 • he|she|it will be loaning
 • we will be loaning
 • you will be loaning
 • they will be loaning

Future perfect

 • I will have loaned
 • you will have loaned
 • he|she|it will have loaned
 • we will have loaned
 • you will have loaned
 • they will have loaned

Future perfect continuous

 • I will have been loaning
 • you will have been loaning
 • he|she|it will have been loaning
 • we will have been loaning
 • you will have been loaning
 • they will have been loaning

Cum se folosesc aceste timpuri de conjugare în engleză? Future este folosit pentru a vorbi despre acțiuni concrete din viitor. Future Continuous este folosit pentru a vorbi despre lucruri care se vor întâmpla în viitor. Future Perfect este un timp de conjugare mai puțin folosit în limba engleză, acest timp de conjugare este folosit pentru a vorbi despre o acțiune viitoare concretă înainte de o alta ulterioară. În cele din urmă, Future Perfect Continuous este și el foarte rar folosit, fiind folosit pentru a vorbi despre o acțiune viitoare în desfășurare și anterioară alteia.

Diferitele forme ale participiului în limba engleză, pentru verbul to loan

Present participle

 • loaning

Past participle

 • loaned

Perfect Participle

 • having loaned

Imperativul în limba engleză, pentru verbul to loan.

Imperative

 • loan
 • let's loan
 • loan

Conjugă un alt verb în engleză

Alte verbe aleatorii de descoperit în limba engleză: grudge hebetate ledger liveblog loam loathe loft metricate overleap pulsate testdrive