Спрягане на глагола whelm на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола whelm на английски.

Спрежение на глагола whelm в сегашни времена

Present Tense

 • I whelm
 • you whelm
 • he|she|it whelms
 • we whelm
 • you whelm
 • they whelm

Present Continuous

 • I am whelming
 • you are whelming
 • he|she|it is whelming
 • we are whelming
 • you are whelming
 • they are whelming

Present Perfect

 • I have whelmed
 • you have whelmed
 • he|she|it has whelmed
 • we have whelmed
 • you have whelmed
 • they have whelmed

Present Perfect Continuous

 • I have been whelming
 • you have been whelming
 • he|she|it has been whelming
 • we have been whelming
 • you have been whelming
 • they have been whelming

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола whelm в минали времена

Simple past

 • I whelmed
 • you whelmed
 • he|she|it whelmed
 • we whelmed
 • you whelmed
 • they whelmed

Past continuous

 • I was whelming
 • you were whelming
 • he|she|it was whelming
 • we were whelming
 • you were whelming
 • they were whelming

Past perfect

 • I had whelmed
 • you had whelmed
 • he|she|it had whelmed
 • we had whelmed
 • you had whelmed
 • they had whelmed

Past perfect continuous

 • I had been whelming
 • you had been whelming
 • he|she|it had been whelming
 • we had been whelming
 • you had been whelming
 • they had been whelming

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола whelm в бъдещите времена

Future

 • I will whelm
 • you will whelm
 • he|she|it will whelm
 • we will whelm
 • you will whelm
 • they will whelm

Future continuous

 • I will be whelming
 • you will be whelming
 • he|she|it will be whelming
 • we will be whelming
 • you will be whelming
 • they will be whelming

Future perfect

 • I will have whelmed
 • you will have whelmed
 • he|she|it will have whelmed
 • we will have whelmed
 • you will have whelmed
 • they will have whelmed

Future perfect continuous

 • I will have been whelming
 • you will have been whelming
 • he|she|it will have been whelming
 • we will have been whelming
 • you will have been whelming
 • they will have been whelming

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to whelm

Present participle

 • whelming

Past participle

 • whelmed

Perfect Participle

 • having whelmed

Повелителното наклонение на английски за глагола to whelm

Imperative

 • whelm
 • let's whelm
 • whelm

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: despond ginger superpose tango wallpaper whang wheeze whelp whinge