Спрягане на глагола rightclick на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола rightclick на английски.

Спрежение на глагола rightclick в сегашни времена

Present Tense

 • I rightclick
 • you rightclick
 • he|she|it rightclicks
 • we rightclick
 • you rightclick
 • they rightclick

Present Continuous

 • I am rightclicking
 • you are rightclicking
 • he|she|it is rightclicking
 • we are rightclicking
 • you are rightclicking
 • they are rightclicking

Present Perfect

 • I have rightclicked
 • you have rightclicked
 • he|she|it has rightclicked
 • we have rightclicked
 • you have rightclicked
 • they have rightclicked

Present Perfect Continuous

 • I have been rightclicking
 • you have been rightclicking
 • he|she|it has been rightclicking
 • we have been rightclicking
 • you have been rightclicking
 • they have been rightclicking

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола rightclick в минали времена

Simple past

 • I rightclicked
 • you rightclicked
 • he|she|it rightclicked
 • we rightclicked
 • you rightclicked
 • they rightclicked

Past continuous

 • I was rightclicking
 • you were rightclicking
 • he|she|it was rightclicking
 • we were rightclicking
 • you were rightclicking
 • they were rightclicking

Past perfect

 • I had rightclicked
 • you had rightclicked
 • he|she|it had rightclicked
 • we had rightclicked
 • you had rightclicked
 • they had rightclicked

Past perfect continuous

 • I had been rightclicking
 • you had been rightclicking
 • he|she|it had been rightclicking
 • we had been rightclicking
 • you had been rightclicking
 • they had been rightclicking

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола rightclick в бъдещите времена

Future

 • I will rightclick
 • you will rightclick
 • he|she|it will rightclick
 • we will rightclick
 • you will rightclick
 • they will rightclick

Future continuous

 • I will be rightclicking
 • you will be rightclicking
 • he|she|it will be rightclicking
 • we will be rightclicking
 • you will be rightclicking
 • they will be rightclicking

Future perfect

 • I will have rightclicked
 • you will have rightclicked
 • he|she|it will have rightclicked
 • we will have rightclicked
 • you will have rightclicked
 • they will have rightclicked

Future perfect continuous

 • I will have been rightclicking
 • you will have been rightclicking
 • he|she|it will have been rightclicking
 • we will have been rightclicking
 • you will have been rightclicking
 • they will have been rightclicking

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to rightclick

Present participle

 • rightclicking

Past participle

 • rightclicked

Perfect Participle

 • having rightclicked

Повелителното наклонение на английски за глагола to rightclick

Imperative

 • rightclick
 • let's rightclick
 • rightclick

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: about-ship commix plash pre-book retaliate riff right-click righten rinse scotch spangle title