Спрягане на глагола pilfer на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола pilfer на английски.

Спрежение на глагола pilfer в сегашни времена

Present Tense

 • I pilfer
 • you pilfer
 • he|she|it pilfers
 • we pilfer
 • you pilfer
 • they pilfer

Present Continuous

 • I am pilfering
 • you are pilfering
 • he|she|it is pilfering
 • we are pilfering
 • you are pilfering
 • they are pilfering

Present Perfect

 • I have pilfered
 • you have pilfered
 • he|she|it has pilfered
 • we have pilfered
 • you have pilfered
 • they have pilfered

Present Perfect Continuous

 • I have been pilfering
 • you have been pilfering
 • he|she|it has been pilfering
 • we have been pilfering
 • you have been pilfering
 • they have been pilfering

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола pilfer в минали времена

Simple past

 • I pilfered
 • you pilfered
 • he|she|it pilfered
 • we pilfered
 • you pilfered
 • they pilfered

Past continuous

 • I was pilfering
 • you were pilfering
 • he|she|it was pilfering
 • we were pilfering
 • you were pilfering
 • they were pilfering

Past perfect

 • I had pilfered
 • you had pilfered
 • he|she|it had pilfered
 • we had pilfered
 • you had pilfered
 • they had pilfered

Past perfect continuous

 • I had been pilfering
 • you had been pilfering
 • he|she|it had been pilfering
 • we had been pilfering
 • you had been pilfering
 • they had been pilfering

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола pilfer в бъдещите времена

Future

 • I will pilfer
 • you will pilfer
 • he|she|it will pilfer
 • we will pilfer
 • you will pilfer
 • they will pilfer

Future continuous

 • I will be pilfering
 • you will be pilfering
 • he|she|it will be pilfering
 • we will be pilfering
 • you will be pilfering
 • they will be pilfering

Future perfect

 • I will have pilfered
 • you will have pilfered
 • he|she|it will have pilfered
 • we will have pilfered
 • you will have pilfered
 • they will have pilfered

Future perfect continuous

 • I will have been pilfering
 • you will have been pilfering
 • he|she|it will have been pilfering
 • we will have been pilfering
 • you will have been pilfering
 • they will have been pilfering

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to pilfer

Present participle

 • pilfering

Past participle

 • pilfered

Perfect Participle

 • having pilfered

Повелителното наклонение на английски за глагола to pilfer

Imperative

 • pilfer
 • let's pilfer
 • pilfer

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: attack luxate merge peregrinate piffle pile pilgrimage pinch precondition regard shipwreck