Спрягане на глагола glair на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола glair на английски.

Спрежение на глагола glair в сегашни времена

Present Tense

 • I glair
 • you glair
 • he|she|it glairs
 • we glair
 • you glair
 • they glair

Present Continuous

 • I am glairing
 • you are glairing
 • he|she|it is glairing
 • we are glairing
 • you are glairing
 • they are glairing

Present Perfect

 • I have glaired
 • you have glaired
 • he|she|it has glaired
 • we have glaired
 • you have glaired
 • they have glaired

Present Perfect Continuous

 • I have been glairing
 • you have been glairing
 • he|she|it has been glairing
 • we have been glairing
 • you have been glairing
 • they have been glairing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола glair в минали времена

Simple past

 • I glaired
 • you glaired
 • he|she|it glaired
 • we glaired
 • you glaired
 • they glaired

Past continuous

 • I was glairing
 • you were glairing
 • he|she|it was glairing
 • we were glairing
 • you were glairing
 • they were glairing

Past perfect

 • I had glaired
 • you had glaired
 • he|she|it had glaired
 • we had glaired
 • you had glaired
 • they had glaired

Past perfect continuous

 • I had been glairing
 • you had been glairing
 • he|she|it had been glairing
 • we had been glairing
 • you had been glairing
 • they had been glairing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола glair в бъдещите времена

Future

 • I will glair
 • you will glair
 • he|she|it will glair
 • we will glair
 • you will glair
 • they will glair

Future continuous

 • I will be glairing
 • you will be glairing
 • he|she|it will be glairing
 • we will be glairing
 • you will be glairing
 • they will be glairing

Future perfect

 • I will have glaired
 • you will have glaired
 • he|she|it will have glaired
 • we will have glaired
 • you will have glaired
 • they will have glaired

Future perfect continuous

 • I will have been glairing
 • you will have been glairing
 • he|she|it will have been glairing
 • we will have been glairing
 • you will have been glairing
 • they will have been glairing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to glair

Present participle

 • glairing

Past participle

 • glaired

Perfect Participle

 • having glaired

Повелителното наклонение на английски за глагола to glair

Imperative

 • glair
 • let's glair
 • glair

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: drop embroil gangrape girth gladhand glamorise glide harmonise intumesce model scruple truckle