Спрягане на глагола crib на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола crib на английски.

Спрежение на глагола crib в сегашни времена

Present Tense

 • I crib
 • you crib
 • he|she|it cribs
 • we crib
 • you crib
 • they crib

Present Continuous

 • I am cribbing
 • you are cribbing
 • he|she|it is cribbing
 • we are cribbing
 • you are cribbing
 • they are cribbing

Present Perfect

 • I have cribbed
 • you have cribbed
 • he|she|it has cribbed
 • we have cribbed
 • you have cribbed
 • they have cribbed

Present Perfect Continuous

 • I have been cribbing
 • you have been cribbing
 • he|she|it has been cribbing
 • we have been cribbing
 • you have been cribbing
 • they have been cribbing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола crib в минали времена

Simple past

 • I cribbed
 • you cribbed
 • he|she|it cribbed
 • we cribbed
 • you cribbed
 • they cribbed

Past continuous

 • I was cribbing
 • you were cribbing
 • he|she|it was cribbing
 • we were cribbing
 • you were cribbing
 • they were cribbing

Past perfect

 • I had cribbed
 • you had cribbed
 • he|she|it had cribbed
 • we had cribbed
 • you had cribbed
 • they had cribbed

Past perfect continuous

 • I had been cribbing
 • you had been cribbing
 • he|she|it had been cribbing
 • we had been cribbing
 • you had been cribbing
 • they had been cribbing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола crib в бъдещите времена

Future

 • I will crib
 • you will crib
 • he|she|it will crib
 • we will crib
 • you will crib
 • they will crib

Future continuous

 • I will be cribbing
 • you will be cribbing
 • he|she|it will be cribbing
 • we will be cribbing
 • you will be cribbing
 • they will be cribbing

Future perfect

 • I will have cribbed
 • you will have cribbed
 • he|she|it will have cribbed
 • we will have cribbed
 • you will have cribbed
 • they will have cribbed

Future perfect continuous

 • I will have been cribbing
 • you will have been cribbing
 • he|she|it will have been cribbing
 • we will have been cribbing
 • you will have been cribbing
 • they will have been cribbing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to crib

Present participle

 • cribbing

Past participle

 • cribbed

Perfect Participle

 • having cribbed

Повелителното наклонение на английски за глагола to crib

Imperative

 • crib
 • let's crib
 • crib

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: blow-dry broadcast costar crenellate crow crick crisp decontrol dodge fireproof noddle remaster