Спрягане на глагола compensate на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола compensate на английски.

Спрежение на глагола compensate в сегашни времена

Present Tense

 • I compensate
 • you compensate
 • he|she|it compensates
 • we compensate
 • you compensate
 • they compensate

Present Continuous

 • I am compensating
 • you are compensating
 • he|she|it is compensating
 • we are compensating
 • you are compensating
 • they are compensating

Present Perfect

 • I have compensated
 • you have compensated
 • he|she|it has compensated
 • we have compensated
 • you have compensated
 • they have compensated

Present Perfect Continuous

 • I have been compensating
 • you have been compensating
 • he|she|it has been compensating
 • we have been compensating
 • you have been compensating
 • they have been compensating

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола compensate в минали времена

Simple past

 • I compensated
 • you compensated
 • he|she|it compensated
 • we compensated
 • you compensated
 • they compensated

Past continuous

 • I was compensating
 • you were compensating
 • he|she|it was compensating
 • we were compensating
 • you were compensating
 • they were compensating

Past perfect

 • I had compensated
 • you had compensated
 • he|she|it had compensated
 • we had compensated
 • you had compensated
 • they had compensated

Past perfect continuous

 • I had been compensating
 • you had been compensating
 • he|she|it had been compensating
 • we had been compensating
 • you had been compensating
 • they had been compensating

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола compensate в бъдещите времена

Future

 • I will compensate
 • you will compensate
 • he|she|it will compensate
 • we will compensate
 • you will compensate
 • they will compensate

Future continuous

 • I will be compensating
 • you will be compensating
 • he|she|it will be compensating
 • we will be compensating
 • you will be compensating
 • they will be compensating

Future perfect

 • I will have compensated
 • you will have compensated
 • he|she|it will have compensated
 • we will have compensated
 • you will have compensated
 • they will have compensated

Future perfect continuous

 • I will have been compensating
 • you will have been compensating
 • he|she|it will have been compensating
 • we will have been compensating
 • you will have been compensating
 • they will have been compensating

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to compensate

Present participle

 • compensating

Past participle

 • compensated

Perfect Participle

 • having compensated

Повелителното наклонение на английски за глагола to compensate

Imperative

 • compensate
 • let's compensate
 • compensate

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: bad-mouth belt codify compare compel compere complot counterchange detruncate estreat miff ravin