Спрягане на глагола abet на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола abet на английски.

Спрежение на глагола abet в сегашни времена

Present Tense

 • I abet
 • you abet
 • he|she|it abets
 • we abet
 • you abet
 • they abet

Present Continuous

 • I am abetting
 • you are abetting
 • he|she|it is abetting
 • we are abetting
 • you are abetting
 • they are abetting

Present Perfect

 • I have abetted
 • you have abetted
 • he|she|it has abetted
 • we have abetted
 • you have abetted
 • they have abetted

Present Perfect Continuous

 • I have been abetting
 • you have been abetting
 • he|she|it has been abetting
 • we have been abetting
 • you have been abetting
 • they have been abetting

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола abet в минали времена

Simple past

 • I abetted
 • you abetted
 • he|she|it abetted
 • we abetted
 • you abetted
 • they abetted

Past continuous

 • I was abetting
 • you were abetting
 • he|she|it was abetting
 • we were abetting
 • you were abetting
 • they were abetting

Past perfect

 • I had abetted
 • you had abetted
 • he|she|it had abetted
 • we had abetted
 • you had abetted
 • they had abetted

Past perfect continuous

 • I had been abetting
 • you had been abetting
 • he|she|it had been abetting
 • we had been abetting
 • you had been abetting
 • they had been abetting

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола abet в бъдещите времена

Future

 • I will abet
 • you will abet
 • he|she|it will abet
 • we will abet
 • you will abet
 • they will abet

Future continuous

 • I will be abetting
 • you will be abetting
 • he|she|it will be abetting
 • we will be abetting
 • you will be abetting
 • they will be abetting

Future perfect

 • I will have abetted
 • you will have abetted
 • he|she|it will have abetted
 • we will have abetted
 • you will have abetted
 • they will have abetted

Future perfect continuous

 • I will have been abetting
 • you will have been abetting
 • he|she|it will have been abetting
 • we will have been abetting
 • you will have been abetting
 • they will have been abetting

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to abet

Present participle

 • abetting

Past participle

 • abetted

Perfect Participle

 • having abetted

Повелителното наклонение на английски за глагола to abet

Imperative

 • abet
 • let's abet
 • abet

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: abandon abduct abhor abound amuse bong concatenate gang-bang meddle