İngilizcede düzensiz fiillerin listesi

V1 – Base FormV2 – Past SimpleV3 – Past ParticipleTürkçe Anlamı
arisearosearisendoğmak (güneş)
awakeawoke (awaked)awoken (awaked)uyandırmak
bewas / werebeenolmak
bearboreborne / borntaşımak
beatbeatbeatenvurmak
becomebecamebecomeolmak
beginbeganbegunbaşlamak
bendbentbentbükmek
betbetbetbahse girmek
bidbid / badebid / biddenemretmek
bindboundboundbağlamak
bitebitbittenısırmak
bleedbledbledkanamak
blowblewblownesmek
breakbrokebrokenkırmak
breedbredbredbeslemek, doyurmak
bringbroughtbroughtgetirmek
broadcastbroadcast (broadcasted)broadcast (broadcasted)yayımlamak
buildbuiltbuiltinşa etmek
burnburnt / burnedburnt / burnedyakmak
burstburstburstpatlamak
buyboughtboughtsatın almak
castcastcastdökmek
catchcaughtcaughtyakalamak
choosechosechosenseçmek
clingclungclungyapışmak
clotheclad (clothed)clad (clothed)giydirmek için
comecamecomegelmek
costcostcostmal olmak (masraf)
creepcreptcreptemeklemek
cutcutcutkesmek
dealdealtdealtanlaşmak
digdugdugkazmak
dodiddoneyapmak
drawdrewdrawnçizmek
dreamdreamt (dreamed)dreamt (dreamed)rüya görmek
drinkdrankdrunkiçmek
drivedrovedrivensürmek
dwelldweltdweltyaşamak
eatateeatenyemek
fallfellfallendüşmek
feedfedfedbeslemek
feelfeltfelthissetmek
fightfoughtfoughtdövüşmek
findfoundfoundbulmak
fleefledfledfirar etmek
flingflungflungfırlatmaya
flyflewflownuçmak
forbidforbadeforbiddenyasaklamak
forecastforecast (forecasted)forecast (forecasted)tahmin etmek
forgetforgotforgottenunutmak
forgiveforgaveforgivenaffetmek
forsakeforsookforsakenvazgeçmek
freezefrozefrozendondurmak
getgotgot / gotten (us)almak
givegavegivenvermek
gowentgonegitmek
grindgroundgroundöğütmek için
growgrewgrownbüyümek
hanghunghungasmak
havehadhadsahip olmak
hearheardheardişitmek
hidehidhiddensaklamak
hithithitvurmak
holdheldheldkaldırmak
hurthurthurtacıtmak
keepkeptkepttutmak
kneelkneltkneltdiz çökmek
knitknit (knitted)knit (knitted)örmek
knowknewknownbilmek
laylaidlaiduzanmak
leadledledönderlik etmek
leanleant (leaned)leant (leaned)eğilmek
leapleapt (leaped)leapt (leaped)atlamak, zıplamak
learnlearnt (learned)learnt (learned)öğrenmek
leaveleftleftterk etmek
lendlentlentödünç vermek
letletletizin almak
lielaylainyalan söylemek
lightlit (lighted)lit (lighted)tutuşturmak
loselostlostkaybetmek
makemademadeyapmak
meanmeantmeantanlamına gelmek
meetmetmetgörüşmek
misleadmisledmisledyanıltmak için
mistakemistookmistakenhata yapmak
mowmowedmown (mowed)biçmek
paypaidpaidödemek
putputputkoymak
quitquit (quitted)quit (quitted)bırakmak
readreadreadokumak
ridridridkurtulmak için
rideroderiddensürmek
ringrangrungzil çalmak
riseroserisenyükselmek
runranrunkoşmak
sawsawedsawn (sawed)testere ile kesmek
saysaidsaidsöylemek
seesawseengörmek
seeksoughtsoughtaramak için
sellsoldsoldsatmak
sendsentsentgöndermek
setsetsetyerleştirmek
sewsewedsewn (sewed)dikmek
shakeshookshakensarsmak
shaveshavedshaven (shaved)traş olmak
shineshoneshoneparlamak
shootshotshotateş etmek
showshowedshowngöstermek
shrinkshrankshrunkçekmek (ıslanan kumaşın çekmesi)
shutshutshutkapatmak
singsangsungşarkı söylemek
sinksanksunkbatmak
sitsatsatoturmak
sleepsleptsleptuyumak
slideslidslidkaymak
smellsmelt (smelled)smelt (smelled)koklamak, kokmak
sowsowedsown (sowed)tohum ekmek
speakspokespokenkonuşmak
speedsped (speeded)sped (speeded)hızlanmak
spellspelt (spelled)spelt (spelled)hecelemek
spendspentspentharcamak
spillspilt (spilled)spilt (spilled)dökmek
spinspanspundöndürmek
spitspatspattükürmek
splitsplitsplitayırmak
spoilspoilt (spoiled)spoilt (spoiled)şımarık
spreadspreadspreadserpmek
springsprangsprungfışkırmak
standstoodstoodbeklemek
stealstolestolençalmak
stickstuckstuckyapıştırmak
stingstungstungsokmak (arı sokması)
stinkstankstunkkoklamak için
stridestrodestriddenuzun adımlarla yürümek
strikestruckstruckgrev yapmak
stringstrungstrungdize yapmak
strivestrovestrivengayret etmek
swearsworeswornyemin etmek
sweepsweptsweptsüpürmek
swellswelledswollen (swelled)kabarmak
swimswamswumyüzmek
swingswungswungsallamak
taketooktakenalmak
teachtaughttaughtöğretmek
teartoretornyırtmak
telltoldtoldanlatmak
thinkthoughtthoughtdüşünmek
throwthrewthrownatmak
thrustthrustthrustitmek için
treadtrodtrod / troddenbaşka
understandunderstoodunderstoodanlamak
wakewoke (waked)woke (waked)uyanmak
waylaywaylaidwaylaidyolcu
wearworeworngiymek
weavewovewovendokumak
weepweptweptsessiz ağlamak
winwonwonkazanmak
wringwrungwrungsallamak
writewrotewrittenyazmak

Sonuç Bulunamadı

Bu interaktif düzensiz fiil listesi ile İngilizce düzensiz fiilleri öğrenin

İngilizcede yüzlerce düzensiz fiil vardır, ancak bunların sadece küçük bir kısmı düzenlie en sık kullanılan 160 düzensiz fiili etkili bir şekilde öğrenmenizi ve gözden geçirmenizi sağlamak için bir araya getirdik.

Bu liste interaktiftirveya bir fiilin belirli bir biçimini aramak için akıllı arama alanını kullanmak mümkündür.

İngilizcede düzensiz fiil nedir?

İngilizcede düzenli bir fiil, Simple Past ve Past Participle'da (özellikle Present Perfect'i oluşturmak için) olağan çekim kurallarını izleyen Bu iki çekim zamanını oluşturmak için fiil köküne -ed eklemeniz gerekir. Düzensiz fiiller bu kurallara uymazlar! Bu yüzden hata yapmaktan kaçınmak için onları ezberlemeniz gerekir.

İngilizcede düzensiz fiilleri neden öğrenmelisiniz?

Düzensiz fiiller İngilizcede yazma ve konuşmada çok sayıda cümle oluşturmak için çok sık kullanılır.nedenle, iyi bir İngilizce dil seviyesine sahip olmak ve kendini doğru bir şekilde anlaşılır kılmak için onları iyi bilmek ve onlara hakim olmak önemlidir.

Düzensiz fiilleri öğrenmek aynı zamanda İngilizce kelime dağarcığınızı genişletmenize de yardımcı olur Gerçekten de, düzensiz fiiller sıklıkla kullanılır.öğrenerek İngilizcede daha fazla kelime bilmenizi sağlar.

İngilizcede düzensiz fiiller nasıl öğrenilir?

İngilizce düzensiz fiilleri bir günde kalıcı olarak öğrenmek için mucize bir yöntem yoktur ... Düzensiz fiilleri ezberlemek için işe yarayan tek teknik tekrardır.öğrenilmesini birkaç güne bölmek tavsiye edilir, böylece onları tamamen ezberlemek daha kolay olur.

Düzensiz fiilleri öğrenen kişiye yardımcı olabilecek bir başka ipucu da düzensizliklerine göre gruplandırmaktır. Aslında fiiller düzensizdir, ancak birkaç fiil için tekrarlanan düzensizlik türlerini belirlemek mümkündür (örnekler: drink-drank-drunk ve sing-sang-sung).