Konjugation av verbet win på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet win på engelska.

Konjugering av verbet win i presens

Present Tense

 • I win
 • you win
 • he|she|it wins
 • we win
 • you win
 • they win

Present Continuous

 • I am winning
 • you are winning
 • he|she|it is winning
 • we are winning
 • you are winning
 • they are winning

Present Perfect

 • I have won
 • you have won
 • he|she|it has won
 • we have won
 • you have won
 • they have won

Present Perfect Continuous

 • I have been winning
 • you have been winning
 • he|she|it has been winning
 • we have been winning
 • you have been winning
 • they have been winning

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet win i förfluten tid

Simple past

 • I won
 • you won
 • he|she|it won
 • we won
 • you won
 • they won

Past continuous

 • I was winning
 • you were winning
 • he|she|it was winning
 • we were winning
 • you were winning
 • they were winning

Past perfect

 • I had won
 • you had won
 • he|she|it had won
 • we had won
 • you had won
 • they had won

Past perfect continuous

 • I had been winning
 • you had been winning
 • he|she|it had been winning
 • we had been winning
 • you had been winning
 • they had been winning

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet win i futurum

Future

 • I will win
 • you will win
 • he|she|it will win
 • we will win
 • you will win
 • they will win

Future continuous

 • I will be winning
 • you will be winning
 • he|she|it will be winning
 • we will be winning
 • you will be winning
 • they will be winning

Future perfect

 • I will have won
 • you will have won
 • he|she|it will have won
 • we will have won
 • you will have won
 • they will have won

Future perfect continuous

 • I will have been winning
 • you will have been winning
 • he|she|it will have been winning
 • we will have been winning
 • you will have been winning
 • they will have been winning

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to win

Present participle

 • winning

Past participle

 • won

Perfect Participle

 • having won

Imperative på engelska, för verbet to win

Imperative

 • win
 • let's win
 • win

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: dialogize goad swan telepathize wed wildcat wimple wince wine