Konjugation av verbet whop på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet whop på engelska.

Konjugering av verbet whop i presens

Present Tense

 • I whop
 • you whop
 • he|she|it whops
 • we whop
 • you whop
 • they whop

Present Continuous

 • I am whopping
 • you are whopping
 • he|she|it is whopping
 • we are whopping
 • you are whopping
 • they are whopping

Present Perfect

 • I have whopped
 • you have whopped
 • he|she|it has whopped
 • we have whopped
 • you have whopped
 • they have whopped

Present Perfect Continuous

 • I have been whopping
 • you have been whopping
 • he|she|it has been whopping
 • we have been whopping
 • you have been whopping
 • they have been whopping

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet whop i förfluten tid

Simple past

 • I whopped
 • you whopped
 • he|she|it whopped
 • we whopped
 • you whopped
 • they whopped

Past continuous

 • I was whopping
 • you were whopping
 • he|she|it was whopping
 • we were whopping
 • you were whopping
 • they were whopping

Past perfect

 • I had whopped
 • you had whopped
 • he|she|it had whopped
 • we had whopped
 • you had whopped
 • they had whopped

Past perfect continuous

 • I had been whopping
 • you had been whopping
 • he|she|it had been whopping
 • we had been whopping
 • you had been whopping
 • they had been whopping

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet whop i futurum

Future

 • I will whop
 • you will whop
 • he|she|it will whop
 • we will whop
 • you will whop
 • they will whop

Future continuous

 • I will be whopping
 • you will be whopping
 • he|she|it will be whopping
 • we will be whopping
 • you will be whopping
 • they will be whopping

Future perfect

 • I will have whopped
 • you will have whopped
 • he|she|it will have whopped
 • we will have whopped
 • you will have whopped
 • they will have whopped

Future perfect continuous

 • I will have been whopping
 • you will have been whopping
 • he|she|it will have been whopping
 • we will have been whopping
 • you will have been whopping
 • they will have been whopping

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to whop

Present participle

 • whopping

Past participle

 • whopped

Perfect Participle

 • having whopped

Imperative på engelska, för verbet to whop

Imperative

 • whop
 • let's whop
 • whop

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: devastate glom surtax te-hee wawa whitewash whoosh whore wildcat