Konjugation av verbet web på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet web på engelska.

Konjugering av verbet web i presens

Present Tense

 • I web
 • you web
 • he|she|it webs
 • we web
 • you web
 • they web

Present Continuous

 • I am webbing
 • you are webbing
 • he|she|it is webbing
 • we are webbing
 • you are webbing
 • they are webbing

Present Perfect

 • I have webbed
 • you have webbed
 • he|she|it has webbed
 • we have webbed
 • you have webbed
 • they have webbed

Present Perfect Continuous

 • I have been webbing
 • you have been webbing
 • he|she|it has been webbing
 • we have been webbing
 • you have been webbing
 • they have been webbing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet web i förfluten tid

Simple past

 • I webbed
 • you webbed
 • he|she|it webbed
 • we webbed
 • you webbed
 • they webbed

Past continuous

 • I was webbing
 • you were webbing
 • he|she|it was webbing
 • we were webbing
 • you were webbing
 • they were webbing

Past perfect

 • I had webbed
 • you had webbed
 • he|she|it had webbed
 • we had webbed
 • you had webbed
 • they had webbed

Past perfect continuous

 • I had been webbing
 • you had been webbing
 • he|she|it had been webbing
 • we had been webbing
 • you had been webbing
 • they had been webbing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet web i futurum

Future

 • I will web
 • you will web
 • he|she|it will web
 • we will web
 • you will web
 • they will web

Future continuous

 • I will be webbing
 • you will be webbing
 • he|she|it will be webbing
 • we will be webbing
 • you will be webbing
 • they will be webbing

Future perfect

 • I will have webbed
 • you will have webbed
 • he|she|it will have webbed
 • we will have webbed
 • you will have webbed
 • they will have webbed

Future perfect continuous

 • I will have been webbing
 • you will have been webbing
 • he|she|it will have been webbing
 • we will have been webbing
 • you will have been webbing
 • they will have been webbing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to web

Present participle

 • webbing

Past participle

 • webbed

Perfect Participle

 • having webbed

Imperative på engelska, för verbet to web

Imperative

 • web
 • let's web
 • web

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: dereference gem suffumigate syncopate vouch weary weave webcast weewee