Konjugation av verbet weave på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet weave på engelska.

Konjugering av verbet weave i presens

Present Tense

 • I weave
 • you weave
 • he|she|it weaves
 • we weave
 • you weave
 • they weave

Present Continuous

 • I am weaving
 • you are weaving
 • he|she|it is weaving
 • we are weaving
 • you are weaving
 • they are weaving

Present Perfect

 • I have weaved/woven
 • you have weaved/woven
 • he|she|it has weaved/woven
 • we have weaved/woven
 • you have weaved/woven
 • they have weaved/woven

Present Perfect Continuous

 • I have been weaving
 • you have been weaving
 • he|she|it has been weaving
 • we have been weaving
 • you have been weaving
 • they have been weaving

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet weave i förfluten tid

Simple past

 • I weaved/wove
 • you weaved/wove
 • he|she|it weaved/wove
 • we weaved/wove
 • you weaved/wove
 • they weaved/wove

Past continuous

 • I was weaving
 • you were weaving
 • he|she|it was weaving
 • we were weaving
 • you were weaving
 • they were weaving

Past perfect

 • I had weaved/woven
 • you had weaved/woven
 • he|she|it had weaved/woven
 • we had weaved/woven
 • you had weaved/woven
 • they had weaved/woven

Past perfect continuous

 • I had been weaving
 • you had been weaving
 • he|she|it had been weaving
 • we had been weaving
 • you had been weaving
 • they had been weaving

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet weave i futurum

Future

 • I will weave
 • you will weave
 • he|she|it will weave
 • we will weave
 • you will weave
 • they will weave

Future continuous

 • I will be weaving
 • you will be weaving
 • he|she|it will be weaving
 • we will be weaving
 • you will be weaving
 • they will be weaving

Future perfect

 • I will have weaved/woven
 • you will have weaved/woven
 • he|she|it will have weaved/woven
 • we will have weaved/woven
 • you will have weaved/woven
 • they will have weaved/woven

Future perfect continuous

 • I will have been weaving
 • you will have been weaving
 • he|she|it will have been weaving
 • we will have been weaving
 • you will have been weaving
 • they will have been weaving

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to weave

Present participle

 • weaving

Past participle

 • weaved/woven

Perfect Participle

 • having weaved/woven

Imperative på engelska, för verbet to weave

Imperative

 • weave
 • let's weave
 • weave

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: deration geld suffocate synchronize vote wear weatherproof web weep