Konjugation av verbet untie på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet untie på engelska.

Konjugering av verbet untie i presens

Present Tense

 • I untie
 • you untie
 • he|she|it unties
 • we untie
 • you untie
 • they untie

Present Continuous

 • I am untying
 • you are untying
 • he|she|it is untying
 • we are untying
 • you are untying
 • they are untying

Present Perfect

 • I have untied
 • you have untied
 • he|she|it has untied
 • we have untied
 • you have untied
 • they have untied

Present Perfect Continuous

 • I have been untying
 • you have been untying
 • he|she|it has been untying
 • we have been untying
 • you have been untying
 • they have been untying

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet untie i förfluten tid

Simple past

 • I untied
 • you untied
 • he|she|it untied
 • we untied
 • you untied
 • they untied

Past continuous

 • I was untying
 • you were untying
 • he|she|it was untying
 • we were untying
 • you were untying
 • they were untying

Past perfect

 • I had untied
 • you had untied
 • he|she|it had untied
 • we had untied
 • you had untied
 • they had untied

Past perfect continuous

 • I had been untying
 • you had been untying
 • he|she|it had been untying
 • we had been untying
 • you had been untying
 • they had been untying

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet untie i futurum

Future

 • I will untie
 • you will untie
 • he|she|it will untie
 • we will untie
 • you will untie
 • they will untie

Future continuous

 • I will be untying
 • you will be untying
 • he|she|it will be untying
 • we will be untying
 • you will be untying
 • they will be untying

Future perfect

 • I will have untied
 • you will have untied
 • he|she|it will have untied
 • we will have untied
 • you will have untied
 • they will have untied

Future perfect continuous

 • I will have been untying
 • you will have been untying
 • he|she|it will have been untying
 • we will have been untying
 • you will have been untying
 • they will have been untying

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to untie

Present participle

 • untying

Past participle

 • untied

Perfect Participle

 • having untied

Imperative på engelska, för verbet to untie

Imperative

 • untie
 • let's untie
 • untie

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: debase flyte squawk strangulate unfrock unswear untidy untread unzip ward