Konjugation av verbet unleash på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet unleash på engelska.

Konjugering av verbet unleash i presens

Present Tense

 • I unleash
 • you unleash
 • he|she|it unleashes
 • we unleash
 • you unleash
 • they unleash

Present Continuous

 • I am unleashing
 • you are unleashing
 • he|she|it is unleashing
 • we are unleashing
 • you are unleashing
 • they are unleashing

Present Perfect

 • I have unleashed
 • you have unleashed
 • he|she|it has unleashed
 • we have unleashed
 • you have unleashed
 • they have unleashed

Present Perfect Continuous

 • I have been unleashing
 • you have been unleashing
 • he|she|it has been unleashing
 • we have been unleashing
 • you have been unleashing
 • they have been unleashing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet unleash i förfluten tid

Simple past

 • I unleashed
 • you unleashed
 • he|she|it unleashed
 • we unleashed
 • you unleashed
 • they unleashed

Past continuous

 • I was unleashing
 • you were unleashing
 • he|she|it was unleashing
 • we were unleashing
 • you were unleashing
 • they were unleashing

Past perfect

 • I had unleashed
 • you had unleashed
 • he|she|it had unleashed
 • we had unleashed
 • you had unleashed
 • they had unleashed

Past perfect continuous

 • I had been unleashing
 • you had been unleashing
 • he|she|it had been unleashing
 • we had been unleashing
 • you had been unleashing
 • they had been unleashing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet unleash i futurum

Future

 • I will unleash
 • you will unleash
 • he|she|it will unleash
 • we will unleash
 • you will unleash
 • they will unleash

Future continuous

 • I will be unleashing
 • you will be unleashing
 • he|she|it will be unleashing
 • we will be unleashing
 • you will be unleashing
 • they will be unleashing

Future perfect

 • I will have unleashed
 • you will have unleashed
 • he|she|it will have unleashed
 • we will have unleashed
 • you will have unleashed
 • they will have unleashed

Future perfect continuous

 • I will have been unleashing
 • you will have been unleashing
 • he|she|it will have been unleashing
 • we will have been unleashing
 • you will have been unleashing
 • they will have been unleashing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to unleash

Present participle

 • unleashing

Past participle

 • unleashed

Perfect Participle

 • having unleashed

Imperative på engelska, för verbet to unleash

Imperative

 • unleash
 • let's unleash
 • unleash

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: customise fley spline sticky underbid unlace unlearn unlike unmask volatilize