Konjugation av verbet undertake på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet undertake på engelska.

Konjugering av verbet undertake i presens

Present Tense

 • I undertake
 • you undertake
 • he|she|it undertakes
 • we undertake
 • you undertake
 • they undertake

Present Continuous

 • I am undertaking
 • you are undertaking
 • he|she|it is undertaking
 • we are undertaking
 • you are undertaking
 • they are undertaking

Present Perfect

 • I have undertaken
 • you have undertaken
 • he|she|it has undertaken
 • we have undertaken
 • you have undertaken
 • they have undertaken

Present Perfect Continuous

 • I have been undertaking
 • you have been undertaking
 • he|she|it has been undertaking
 • we have been undertaking
 • you have been undertaking
 • they have been undertaking

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet undertake i förfluten tid

Simple past

 • I undertook
 • you undertook
 • he|she|it undertook
 • we undertook
 • you undertook
 • they undertook

Past continuous

 • I was undertaking
 • you were undertaking
 • he|she|it was undertaking
 • we were undertaking
 • you were undertaking
 • they were undertaking

Past perfect

 • I had undertaken
 • you had undertaken
 • he|she|it had undertaken
 • we had undertaken
 • you had undertaken
 • they had undertaken

Past perfect continuous

 • I had been undertaking
 • you had been undertaking
 • he|she|it had been undertaking
 • we had been undertaking
 • you had been undertaking
 • they had been undertaking

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet undertake i futurum

Future

 • I will undertake
 • you will undertake
 • he|she|it will undertake
 • we will undertake
 • you will undertake
 • they will undertake

Future continuous

 • I will be undertaking
 • you will be undertaking
 • he|she|it will be undertaking
 • we will be undertaking
 • you will be undertaking
 • they will be undertaking

Future perfect

 • I will have undertaken
 • you will have undertaken
 • he|she|it will have undertaken
 • we will have undertaken
 • you will have undertaken
 • they will have undertaken

Future perfect continuous

 • I will have been undertaking
 • you will have been undertaking
 • he|she|it will have been undertaking
 • we will have been undertaking
 • you will have been undertaking
 • they will have been undertaking

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to undertake

Present participle

 • undertaking

Past participle

 • undertaken

Perfect Participle

 • having undertaken

Imperative på engelska, för verbet to undertake

Imperative

 • undertake
 • let's undertake
 • undertake

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: crumb firstfoot sparkle stand twotime undershoot understudy undertrump unfasten verse