Konjugation av verbet understudy på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet understudy på engelska.

Konjugering av verbet understudy i presens

Present Tense

 • I understudy
 • you understudy
 • he|she|it understudies
 • we understudy
 • you understudy
 • they understudy

Present Continuous

 • I am understudying
 • you are understudying
 • he|she|it is understudying
 • we are understudying
 • you are understudying
 • they are understudying

Present Perfect

 • I have understudied
 • you have understudied
 • he|she|it has understudied
 • we have understudied
 • you have understudied
 • they have understudied

Present Perfect Continuous

 • I have been understudying
 • you have been understudying
 • he|she|it has been understudying
 • we have been understudying
 • you have been understudying
 • they have been understudying

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet understudy i förfluten tid

Simple past

 • I understudied
 • you understudied
 • he|she|it understudied
 • we understudied
 • you understudied
 • they understudied

Past continuous

 • I was understudying
 • you were understudying
 • he|she|it was understudying
 • we were understudying
 • you were understudying
 • they were understudying

Past perfect

 • I had understudied
 • you had understudied
 • he|she|it had understudied
 • we had understudied
 • you had understudied
 • they had understudied

Past perfect continuous

 • I had been understudying
 • you had been understudying
 • he|she|it had been understudying
 • we had been understudying
 • you had been understudying
 • they had been understudying

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet understudy i futurum

Future

 • I will understudy
 • you will understudy
 • he|she|it will understudy
 • we will understudy
 • you will understudy
 • they will understudy

Future continuous

 • I will be understudying
 • you will be understudying
 • he|she|it will be understudying
 • we will be understudying
 • you will be understudying
 • they will be understudying

Future perfect

 • I will have understudied
 • you will have understudied
 • he|she|it will have understudied
 • we will have understudied
 • you will have understudied
 • they will have understudied

Future perfect continuous

 • I will have been understudying
 • you will have been understudying
 • he|she|it will have been understudying
 • we will have been understudying
 • you will have been understudying
 • they will have been understudying

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to understudy

Present participle

 • understudying

Past participle

 • understudied

Perfect Participle

 • having understudied

Imperative på engelska, för verbet to understudy

Imperative

 • understudy
 • let's understudy
 • understudy

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: cruise first-foot spark stanchion two-time underset understock undertake unearth vernalize