Konjugation av verbet understate på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet understate på engelska.

Konjugering av verbet understate i presens

Present Tense

 • I understate
 • you understate
 • he|she|it understates
 • we understate
 • you understate
 • they understate

Present Continuous

 • I am understating
 • you are understating
 • he|she|it is understating
 • we are understating
 • you are understating
 • they are understating

Present Perfect

 • I have understated
 • you have understated
 • he|she|it has understated
 • we have understated
 • you have understated
 • they have understated

Present Perfect Continuous

 • I have been understating
 • you have been understating
 • he|she|it has been understating
 • we have been understating
 • you have been understating
 • they have been understating

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet understate i förfluten tid

Simple past

 • I understated
 • you understated
 • he|she|it understated
 • we understated
 • you understated
 • they understated

Past continuous

 • I was understating
 • you were understating
 • he|she|it was understating
 • we were understating
 • you were understating
 • they were understating

Past perfect

 • I had understated
 • you had understated
 • he|she|it had understated
 • we had understated
 • you had understated
 • they had understated

Past perfect continuous

 • I had been understating
 • you had been understating
 • he|she|it had been understating
 • we had been understating
 • you had been understating
 • they had been understating

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet understate i futurum

Future

 • I will understate
 • you will understate
 • he|she|it will understate
 • we will understate
 • you will understate
 • they will understate

Future continuous

 • I will be understating
 • you will be understating
 • he|she|it will be understating
 • we will be understating
 • you will be understating
 • they will be understating

Future perfect

 • I will have understated
 • you will have understated
 • he|she|it will have understated
 • we will have understated
 • you will have understated
 • they will have understated

Future perfect continuous

 • I will have been understating
 • you will have been understating
 • he|she|it will have been understating
 • we will have been understating
 • you will have been understating
 • they will have been understating

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to understate

Present participle

 • understating

Past participle

 • understated

Perfect Participle

 • having understated

Imperative på engelska, för verbet to understate

Imperative

 • understate
 • let's understate
 • understate

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: crown fireproof spare stampede twitch underseal understand understock undress verjuice