Konjugation av verbet underspend på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet underspend på engelska.

Konjugering av verbet underspend i presens

Present Tense

 • I underspend
 • you underspend
 • he|she|it underspends
 • we underspend
 • you underspend
 • they underspend

Present Continuous

 • I am underspending
 • you are underspending
 • he|she|it is underspending
 • we are underspending
 • you are underspending
 • they are underspending

Present Perfect

 • I have underspent
 • you have underspent
 • he|she|it has underspent
 • we have underspent
 • you have underspent
 • they have underspent

Present Perfect Continuous

 • I have been underspending
 • you have been underspending
 • he|she|it has been underspending
 • we have been underspending
 • you have been underspending
 • they have been underspending

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet underspend i förfluten tid

Simple past

 • I underspent
 • you underspent
 • he|she|it underspent
 • we underspent
 • you underspent
 • they underspent

Past continuous

 • I was underspending
 • you were underspending
 • he|she|it was underspending
 • we were underspending
 • you were underspending
 • they were underspending

Past perfect

 • I had underspent
 • you had underspent
 • he|she|it had underspent
 • we had underspent
 • you had underspent
 • they had underspent

Past perfect continuous

 • I had been underspending
 • you had been underspending
 • he|she|it had been underspending
 • we had been underspending
 • you had been underspending
 • they had been underspending

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet underspend i futurum

Future

 • I will underspend
 • you will underspend
 • he|she|it will underspend
 • we will underspend
 • you will underspend
 • they will underspend

Future continuous

 • I will be underspending
 • you will be underspending
 • he|she|it will be underspending
 • we will be underspending
 • you will be underspending
 • they will be underspending

Future perfect

 • I will have underspent
 • you will have underspent
 • he|she|it will have underspent
 • we will have underspent
 • you will have underspent
 • they will have underspent

Future perfect continuous

 • I will have been underspending
 • you will have been underspending
 • he|she|it will have been underspending
 • we will have been underspending
 • you will have been underspending
 • they will have been underspending

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to underspend

Present participle

 • underspending

Past participle

 • underspent

Perfect Participle

 • having underspent

Imperative på engelska, för verbet to underspend

Imperative

 • underspend
 • let's underspend
 • underspend

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: crowd firebomb spank stammer twist underrate undersign understand undo verge