Konjugation av verbet underrate på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet underrate på engelska.

Konjugering av verbet underrate i presens

Present Tense

 • I underrate
 • you underrate
 • he|she|it underrates
 • we underrate
 • you underrate
 • they underrate

Present Continuous

 • I am underrating
 • you are underrating
 • he|she|it is underrating
 • we are underrating
 • you are underrating
 • they are underrating

Present Perfect

 • I have underrated
 • you have underrated
 • he|she|it has underrated
 • we have underrated
 • you have underrated
 • they have underrated

Present Perfect Continuous

 • I have been underrating
 • you have been underrating
 • he|she|it has been underrating
 • we have been underrating
 • you have been underrating
 • they have been underrating

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet underrate i förfluten tid

Simple past

 • I underrated
 • you underrated
 • he|she|it underrated
 • we underrated
 • you underrated
 • they underrated

Past continuous

 • I was underrating
 • you were underrating
 • he|she|it was underrating
 • we were underrating
 • you were underrating
 • they were underrating

Past perfect

 • I had underrated
 • you had underrated
 • he|she|it had underrated
 • we had underrated
 • you had underrated
 • they had underrated

Past perfect continuous

 • I had been underrating
 • you had been underrating
 • he|she|it had been underrating
 • we had been underrating
 • you had been underrating
 • they had been underrating

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet underrate i futurum

Future

 • I will underrate
 • you will underrate
 • he|she|it will underrate
 • we will underrate
 • you will underrate
 • they will underrate

Future continuous

 • I will be underrating
 • you will be underrating
 • he|she|it will be underrating
 • we will be underrating
 • you will be underrating
 • they will be underrating

Future perfect

 • I will have underrated
 • you will have underrated
 • he|she|it will have underrated
 • we will have underrated
 • you will have underrated
 • they will have underrated

Future perfect continuous

 • I will have been underrating
 • you will have been underrating
 • he|she|it will have been underrating
 • we will have been underrating
 • you will have been underrating
 • they will have been underrating

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to underrate

Present participle

 • underrating

Past participle

 • underrated

Perfect Participle

 • having underrated

Imperative på engelska, för verbet to underrate

Imperative

 • underrate
 • let's underrate
 • underrate

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: crossquestion finesse spae stagnate twig underpay underquote underscore understock vent