Konjugation av verbet undernourish på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet undernourish på engelska.

Konjugering av verbet undernourish i presens

Present Tense

 • I undernourish
 • you undernourish
 • he|she|it undernourishes
 • we undernourish
 • you undernourish
 • they undernourish

Present Continuous

 • I am undernourishing
 • you are undernourishing
 • he|she|it is undernourishing
 • we are undernourishing
 • you are undernourishing
 • they are undernourishing

Present Perfect

 • I have undernourished
 • you have undernourished
 • he|she|it has undernourished
 • we have undernourished
 • you have undernourished
 • they have undernourished

Present Perfect Continuous

 • I have been undernourishing
 • you have been undernourishing
 • he|she|it has been undernourishing
 • we have been undernourishing
 • you have been undernourishing
 • they have been undernourishing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet undernourish i förfluten tid

Simple past

 • I undernourished
 • you undernourished
 • he|she|it undernourished
 • we undernourished
 • you undernourished
 • they undernourished

Past continuous

 • I was undernourishing
 • you were undernourishing
 • he|she|it was undernourishing
 • we were undernourishing
 • you were undernourishing
 • they were undernourishing

Past perfect

 • I had undernourished
 • you had undernourished
 • he|she|it had undernourished
 • we had undernourished
 • you had undernourished
 • they had undernourished

Past perfect continuous

 • I had been undernourishing
 • you had been undernourishing
 • he|she|it had been undernourishing
 • we had been undernourishing
 • you had been undernourishing
 • they had been undernourishing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet undernourish i futurum

Future

 • I will undernourish
 • you will undernourish
 • he|she|it will undernourish
 • we will undernourish
 • you will undernourish
 • they will undernourish

Future continuous

 • I will be undernourishing
 • you will be undernourishing
 • he|she|it will be undernourishing
 • we will be undernourishing
 • you will be undernourishing
 • they will be undernourishing

Future perfect

 • I will have undernourished
 • you will have undernourished
 • he|she|it will have undernourished
 • we will have undernourished
 • you will have undernourished
 • they will have undernourished

Future perfect continuous

 • I will have been undernourishing
 • you will have been undernourishing
 • he|she|it will have been undernourishing
 • we will have been undernourishing
 • you will have been undernourishing
 • they will have been undernourishing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to undernourish

Present participle

 • undernourishing

Past participle

 • undernourished

Perfect Participle

 • having undernourished

Imperative på engelska, för verbet to undernourish

Imperative

 • undernourish
 • let's undernourish
 • undernourish

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: crosscut finagle sour stable tut-tut undergird undermine underpay underseal veil