Konjugation av verbet undergo på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet undergo på engelska.

Konjugering av verbet undergo i presens

Present Tense

 • I undergo
 • you undergo
 • he|she|it undergoes
 • we undergo
 • you undergo
 • they undergo

Present Continuous

 • I am undergoing
 • you are undergoing
 • he|she|it is undergoing
 • we are undergoing
 • you are undergoing
 • they are undergoing

Present Perfect

 • I have undergone
 • you have undergone
 • he|she|it has undergone
 • we have undergone
 • you have undergone
 • they have undergone

Present Perfect Continuous

 • I have been undergoing
 • you have been undergoing
 • he|she|it has been undergoing
 • we have been undergoing
 • you have been undergoing
 • they have been undergoing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet undergo i förfluten tid

Simple past

 • I underwent
 • you underwent
 • he|she|it underwent
 • we underwent
 • you underwent
 • they underwent

Past continuous

 • I was undergoing
 • you were undergoing
 • he|she|it was undergoing
 • we were undergoing
 • you were undergoing
 • they were undergoing

Past perfect

 • I had undergone
 • you had undergone
 • he|she|it had undergone
 • we had undergone
 • you had undergone
 • they had undergone

Past perfect continuous

 • I had been undergoing
 • you had been undergoing
 • he|she|it had been undergoing
 • we had been undergoing
 • you had been undergoing
 • they had been undergoing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet undergo i futurum

Future

 • I will undergo
 • you will undergo
 • he|she|it will undergo
 • we will undergo
 • you will undergo
 • they will undergo

Future continuous

 • I will be undergoing
 • you will be undergoing
 • he|she|it will be undergoing
 • we will be undergoing
 • you will be undergoing
 • they will be undergoing

Future perfect

 • I will have undergone
 • you will have undergone
 • he|she|it will have undergone
 • we will have undergone
 • you will have undergone
 • they will have undergone

Future perfect continuous

 • I will have been undergoing
 • you will have been undergoing
 • he|she|it will have been undergoing
 • we will have been undergoing
 • you will have been undergoing
 • they will have been undergoing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to undergo

Present participle

 • undergoing

Past participle

 • undergone

Perfect Participle

 • having undergone

Imperative på engelska, för verbet to undergo

Imperative

 • undergo
 • let's undergo
 • undergo

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: cross-pollinate fillip sort squirrel turn underdevelop undergird underlay underplay vaticinate