Konjugation av verbet truncheon på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet truncheon på engelska.

Konjugering av verbet truncheon i presens

Present Tense

 • I truncheon
 • you truncheon
 • he|she|it truncheons
 • we truncheon
 • you truncheon
 • they truncheon

Present Continuous

 • I am truncheoning
 • you are truncheoning
 • he|she|it is truncheoning
 • we are truncheoning
 • you are truncheoning
 • they are truncheoning

Present Perfect

 • I have truncheoned
 • you have truncheoned
 • he|she|it has truncheoned
 • we have truncheoned
 • you have truncheoned
 • they have truncheoned

Present Perfect Continuous

 • I have been truncheoning
 • you have been truncheoning
 • he|she|it has been truncheoning
 • we have been truncheoning
 • you have been truncheoning
 • they have been truncheoning

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet truncheon i förfluten tid

Simple past

 • I truncheoned
 • you truncheoned
 • he|she|it truncheoned
 • we truncheoned
 • you truncheoned
 • they truncheoned

Past continuous

 • I was truncheoning
 • you were truncheoning
 • he|she|it was truncheoning
 • we were truncheoning
 • you were truncheoning
 • they were truncheoning

Past perfect

 • I had truncheoned
 • you had truncheoned
 • he|she|it had truncheoned
 • we had truncheoned
 • you had truncheoned
 • they had truncheoned

Past perfect continuous

 • I had been truncheoning
 • you had been truncheoning
 • he|she|it had been truncheoning
 • we had been truncheoning
 • you had been truncheoning
 • they had been truncheoning

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet truncheon i futurum

Future

 • I will truncheon
 • you will truncheon
 • he|she|it will truncheon
 • we will truncheon
 • you will truncheon
 • they will truncheon

Future continuous

 • I will be truncheoning
 • you will be truncheoning
 • he|she|it will be truncheoning
 • we will be truncheoning
 • you will be truncheoning
 • they will be truncheoning

Future perfect

 • I will have truncheoned
 • you will have truncheoned
 • he|she|it will have truncheoned
 • we will have truncheoned
 • you will have truncheoned
 • they will have truncheoned

Future perfect continuous

 • I will have been truncheoning
 • you will have been truncheoning
 • he|she|it will have been truncheoning
 • we will have been truncheoning
 • you will have been truncheoning
 • they will have been truncheoning

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to truncheon

Present participle

 • truncheoning

Past participle

 • truncheoned

Perfect Participle

 • having truncheoned

Imperative på engelska, för verbet to truncheon

Imperative

 • truncheon
 • let's truncheon
 • truncheon

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: countenance fake smell spearhead transistorize truant truncate trundle tucker unsheathe