Konjugation av verbet truant på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet truant på engelska.

Konjugering av verbet truant i presens

Present Tense

 • I truant
 • you truant
 • he|she|it truants
 • we truant
 • you truant
 • they truant

Present Continuous

 • I am truanting
 • you are truanting
 • he|she|it is truanting
 • we are truanting
 • you are truanting
 • they are truanting

Present Perfect

 • I have truanted
 • you have truanted
 • he|she|it has truanted
 • we have truanted
 • you have truanted
 • they have truanted

Present Perfect Continuous

 • I have been truanting
 • you have been truanting
 • he|she|it has been truanting
 • we have been truanting
 • you have been truanting
 • they have been truanting

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet truant i förfluten tid

Simple past

 • I truanted
 • you truanted
 • he|she|it truanted
 • we truanted
 • you truanted
 • they truanted

Past continuous

 • I was truanting
 • you were truanting
 • he|she|it was truanting
 • we were truanting
 • you were truanting
 • they were truanting

Past perfect

 • I had truanted
 • you had truanted
 • he|she|it had truanted
 • we had truanted
 • you had truanted
 • they had truanted

Past perfect continuous

 • I had been truanting
 • you had been truanting
 • he|she|it had been truanting
 • we had been truanting
 • you had been truanting
 • they had been truanting

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet truant i futurum

Future

 • I will truant
 • you will truant
 • he|she|it will truant
 • we will truant
 • you will truant
 • they will truant

Future continuous

 • I will be truanting
 • you will be truanting
 • he|she|it will be truanting
 • we will be truanting
 • you will be truanting
 • they will be truanting

Future perfect

 • I will have truanted
 • you will have truanted
 • he|she|it will have truanted
 • we will have truanted
 • you will have truanted
 • they will have truanted

Future perfect continuous

 • I will have been truanting
 • you will have been truanting
 • he|she|it will have been truanting
 • we will have been truanting
 • you will have been truanting
 • they will have been truanting

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to truant

Present participle

 • truanting

Past participle

 • truanted

Perfect Participle

 • having truanted

Imperative på engelska, för verbet to truant

Imperative

 • truant
 • let's truant
 • truant

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: cote fade smack spark transfer trouble trowel truck trust unscramble