Konjugation av verbet trice på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet trice på engelska.

Konjugering av verbet trice i presens

Present Tense

 • I trice
 • you trice
 • he|she|it trices
 • we trice
 • you trice
 • they trice

Present Continuous

 • I am tricing
 • you are tricing
 • he|she|it is tricing
 • we are tricing
 • you are tricing
 • they are tricing

Present Perfect

 • I have triced
 • you have triced
 • he|she|it has triced
 • we have triced
 • you have triced
 • they have triced

Present Perfect Continuous

 • I have been tricing
 • you have been tricing
 • he|she|it has been tricing
 • we have been tricing
 • you have been tricing
 • they have been tricing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet trice i förfluten tid

Simple past

 • I triced
 • you triced
 • he|she|it triced
 • we triced
 • you triced
 • they triced

Past continuous

 • I was tricing
 • you were tricing
 • he|she|it was tricing
 • we were tricing
 • you were tricing
 • they were tricing

Past perfect

 • I had triced
 • you had triced
 • he|she|it had triced
 • we had triced
 • you had triced
 • they had triced

Past perfect continuous

 • I had been tricing
 • you had been tricing
 • he|she|it had been tricing
 • we had been tricing
 • you had been tricing
 • they had been tricing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet trice i futurum

Future

 • I will trice
 • you will trice
 • he|she|it will trice
 • we will trice
 • you will trice
 • they will trice

Future continuous

 • I will be tricing
 • you will be tricing
 • he|she|it will be tricing
 • we will be tricing
 • you will be tricing
 • they will be tricing

Future perfect

 • I will have triced
 • you will have triced
 • he|she|it will have triced
 • we will have triced
 • you will have triced
 • they will have triced

Future perfect continuous

 • I will have been tricing
 • you will have been tricing
 • he|she|it will have been tricing
 • we will have been tricing
 • you will have been tricing
 • they will have been tricing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to trice

Present participle

 • tricing

Past participle

 • triced

Perfect Participle

 • having triced

Imperative på engelska, för verbet to trice

Imperative

 • trice
 • let's trice
 • trice

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: copy extenuate slick somnambulate touchtype trench triangulate trichinize trip unlay