Konjugation av verbet trend på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet trend på engelska.

Konjugering av verbet trend i presens

Present Tense

 • I trend
 • you trend
 • he|she|it trends
 • we trend
 • you trend
 • they trend

Present Continuous

 • I am trending
 • you are trending
 • he|she|it is trending
 • we are trending
 • you are trending
 • they are trending

Present Perfect

 • I have trended
 • you have trended
 • he|she|it has trended
 • we have trended
 • you have trended
 • they have trended

Present Perfect Continuous

 • I have been trending
 • you have been trending
 • he|she|it has been trending
 • we have been trending
 • you have been trending
 • they have been trending

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet trend i förfluten tid

Simple past

 • I trended
 • you trended
 • he|she|it trended
 • we trended
 • you trended
 • they trended

Past continuous

 • I was trending
 • you were trending
 • he|she|it was trending
 • we were trending
 • you were trending
 • they were trending

Past perfect

 • I had trended
 • you had trended
 • he|she|it had trended
 • we had trended
 • you had trended
 • they had trended

Past perfect continuous

 • I had been trending
 • you had been trending
 • he|she|it had been trending
 • we had been trending
 • you had been trending
 • they had been trending

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet trend i futurum

Future

 • I will trend
 • you will trend
 • he|she|it will trend
 • we will trend
 • you will trend
 • they will trend

Future continuous

 • I will be trending
 • you will be trending
 • he|she|it will be trending
 • we will be trending
 • you will be trending
 • they will be trending

Future perfect

 • I will have trended
 • you will have trended
 • he|she|it will have trended
 • we will have trended
 • you will have trended
 • they will have trended

Future perfect continuous

 • I will have been trending
 • you will have been trending
 • he|she|it will have been trending
 • we will have been trending
 • you will have been trending
 • they will have been trending

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to trend

Present participle

 • trending

Past participle

 • trended

Perfect Participle

 • having trended

Imperative på engelska, för verbet to trend

Imperative

 • trend
 • let's trend
 • trend

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: copolymerize exsect sleeve soliloquize totalize treat trench trepan tricycle unknit