Konjugation av verbet toast på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet toast på engelska.

Konjugering av verbet toast i presens

Present Tense

 • I toast
 • you toast
 • he|she|it toasts
 • we toast
 • you toast
 • they toast

Present Continuous

 • I am toasting
 • you are toasting
 • he|she|it is toasting
 • we are toasting
 • you are toasting
 • they are toasting

Present Perfect

 • I have toasted
 • you have toasted
 • he|she|it has toasted
 • we have toasted
 • you have toasted
 • they have toasted

Present Perfect Continuous

 • I have been toasting
 • you have been toasting
 • he|she|it has been toasting
 • we have been toasting
 • you have been toasting
 • they have been toasting

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet toast i förfluten tid

Simple past

 • I toasted
 • you toasted
 • he|she|it toasted
 • we toasted
 • you toasted
 • they toasted

Past continuous

 • I was toasting
 • you were toasting
 • he|she|it was toasting
 • we were toasting
 • you were toasting
 • they were toasting

Past perfect

 • I had toasted
 • you had toasted
 • he|she|it had toasted
 • we had toasted
 • you had toasted
 • they had toasted

Past perfect continuous

 • I had been toasting
 • you had been toasting
 • he|she|it had been toasting
 • we had been toasting
 • you had been toasting
 • they had been toasting

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet toast i futurum

Future

 • I will toast
 • you will toast
 • he|she|it will toast
 • we will toast
 • you will toast
 • they will toast

Future continuous

 • I will be toasting
 • you will be toasting
 • he|she|it will be toasting
 • we will be toasting
 • you will be toasting
 • they will be toasting

Future perfect

 • I will have toasted
 • you will have toasted
 • he|she|it will have toasted
 • we will have toasted
 • you will have toasted
 • they will have toasted

Future perfect continuous

 • I will have been toasting
 • you will have been toasting
 • he|she|it will have been toasting
 • we will have been toasting
 • you will have been toasting
 • they will have been toasting

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to toast

Present participle

 • toasting

Past participle

 • toasted

Perfect Participle

 • having toasted

Imperative på engelska, för verbet to toast

Imperative

 • toast
 • let's toast
 • toast

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: concur escribe side slit text-message title toady toboggan toilettrain two-time wire