Konjugation av verbet terraform på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet terraform på engelska.

Konjugering av verbet terraform i presens

Present Tense

 • I terraform
 • you terraform
 • he|she|it terraforms
 • we terraform
 • you terraform
 • they terraform

Present Continuous

 • I am terraforming
 • you are terraforming
 • he|she|it is terraforming
 • we are terraforming
 • you are terraforming
 • they are terraforming

Present Perfect

 • I have terraformed
 • you have terraformed
 • he|she|it has terraformed
 • we have terraformed
 • you have terraformed
 • they have terraformed

Present Perfect Continuous

 • I have been terraforming
 • you have been terraforming
 • he|she|it has been terraforming
 • we have been terraforming
 • you have been terraforming
 • they have been terraforming

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet terraform i förfluten tid

Simple past

 • I terraformed
 • you terraformed
 • he|she|it terraformed
 • we terraformed
 • you terraformed
 • they terraformed

Past continuous

 • I was terraforming
 • you were terraforming
 • he|she|it was terraforming
 • we were terraforming
 • you were terraforming
 • they were terraforming

Past perfect

 • I had terraformed
 • you had terraformed
 • he|she|it had terraformed
 • we had terraformed
 • you had terraformed
 • they had terraformed

Past perfect continuous

 • I had been terraforming
 • you had been terraforming
 • he|she|it had been terraforming
 • we had been terraforming
 • you had been terraforming
 • they had been terraforming

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet terraform i futurum

Future

 • I will terraform
 • you will terraform
 • he|she|it will terraform
 • we will terraform
 • you will terraform
 • they will terraform

Future continuous

 • I will be terraforming
 • you will be terraforming
 • he|she|it will be terraforming
 • we will be terraforming
 • you will be terraforming
 • they will be terraforming

Future perfect

 • I will have terraformed
 • you will have terraformed
 • he|she|it will have terraformed
 • we will have terraformed
 • you will have terraformed
 • they will have terraformed

Future perfect continuous

 • I will have been terraforming
 • you will have been terraforming
 • he|she|it will have been terraforming
 • we will have been terraforming
 • you will have been terraforming
 • they will have been terraforming

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to terraform

Present participle

 • terraforming

Past participle

 • terraformed

Perfect Participle

 • having terraformed

Imperative på engelska, för verbet to terraform

Imperative

 • terraform
 • let's terraform
 • terraform

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: collapse engorge shape simulcast tame tent terrace terrify testify treadle weekend