Konjugation av verbet tell på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet tell på engelska.

Konjugering av verbet tell i presens

Present Tense

 • I tell
 • you tell
 • he|she|it tells
 • we tell
 • you tell
 • they tell

Present Continuous

 • I am telling
 • you are telling
 • he|she|it is telling
 • we are telling
 • you are telling
 • they are telling

Present Perfect

 • I have told
 • you have told
 • he|she|it has told
 • we have told
 • you have told
 • they have told

Present Perfect Continuous

 • I have been telling
 • you have been telling
 • he|she|it has been telling
 • we have been telling
 • you have been telling
 • they have been telling

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet tell i förfluten tid

Simple past

 • I told
 • you told
 • he|she|it told
 • we told
 • you told
 • they told

Past continuous

 • I was telling
 • you were telling
 • he|she|it was telling
 • we were telling
 • you were telling
 • they were telling

Past perfect

 • I had told
 • you had told
 • he|she|it had told
 • we had told
 • you had told
 • they had told

Past perfect continuous

 • I had been telling
 • you had been telling
 • he|she|it had been telling
 • we had been telling
 • you had been telling
 • they had been telling

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet tell i futurum

Future

 • I will tell
 • you will tell
 • he|she|it will tell
 • we will tell
 • you will tell
 • they will tell

Future continuous

 • I will be telling
 • you will be telling
 • he|she|it will be telling
 • we will be telling
 • you will be telling
 • they will be telling

Future perfect

 • I will have told
 • you will have told
 • he|she|it will have told
 • we will have told
 • you will have told
 • they will have told

Future perfect continuous

 • I will have been telling
 • you will have been telling
 • he|she|it will have been telling
 • we will have been telling
 • you will have been telling
 • they will have been telling

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to tell

Present participle

 • telling

Past participle

 • told

Perfect Participle

 • having told

Imperative på engelska, för verbet to tell

Imperative

 • tell
 • let's tell
 • tell

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: coedit encumber sever sight siphon telepathize telex tellurize tenant transmit wave