Konjugation av verbet tack på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet tack på engelska.

Konjugering av verbet tack i presens

Present Tense

 • I tack
 • you tack
 • he|she|it tacks
 • we tack
 • you tack
 • they tack

Present Continuous

 • I am tacking
 • you are tacking
 • he|she|it is tacking
 • we are tacking
 • you are tacking
 • they are tacking

Present Perfect

 • I have tacked
 • you have tacked
 • he|she|it has tacked
 • we have tacked
 • you have tacked
 • they have tacked

Present Perfect Continuous

 • I have been tacking
 • you have been tacking
 • he|she|it has been tacking
 • we have been tacking
 • you have been tacking
 • they have been tacking

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet tack i förfluten tid

Simple past

 • I tacked
 • you tacked
 • he|she|it tacked
 • we tacked
 • you tacked
 • they tacked

Past continuous

 • I was tacking
 • you were tacking
 • he|she|it was tacking
 • we were tacking
 • you were tacking
 • they were tacking

Past perfect

 • I had tacked
 • you had tacked
 • he|she|it had tacked
 • we had tacked
 • you had tacked
 • they had tacked

Past perfect continuous

 • I had been tacking
 • you had been tacking
 • he|she|it had been tacking
 • we had been tacking
 • you had been tacking
 • they had been tacking

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet tack i futurum

Future

 • I will tack
 • you will tack
 • he|she|it will tack
 • we will tack
 • you will tack
 • they will tack

Future continuous

 • I will be tacking
 • you will be tacking
 • he|she|it will be tacking
 • we will be tacking
 • you will be tacking
 • they will be tacking

Future perfect

 • I will have tacked
 • you will have tacked
 • he|she|it will have tacked
 • we will have tacked
 • you will have tacked
 • they will have tacked

Future perfect continuous

 • I will have been tacking
 • you will have been tacking
 • he|she|it will have been tacking
 • we will have been tacking
 • you will have been tacking
 • they will have been tacking

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to tack

Present participle

 • tacking

Past participle

 • tacked

Perfect Participle

 • having tacked

Imperative på engelska, för verbet to tack

Imperative

 • tack
 • let's tack
 • tack

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: clatter elutriate scunner shire surtax syrup tabulate tackle tallage toll volatilize