Konjugation av verbet syringe på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet syringe på engelska.

Konjugering av verbet syringe i presens

Present Tense

 • I syringe
 • you syringe
 • he|she|it syringes
 • we syringe
 • you syringe
 • they syringe

Present Continuous

 • I am syringing
 • you are syringing
 • he|she|it is syringing
 • we are syringing
 • you are syringing
 • they are syringing

Present Perfect

 • I have syringed
 • you have syringed
 • he|she|it has syringed
 • we have syringed
 • you have syringed
 • they have syringed

Present Perfect Continuous

 • I have been syringing
 • you have been syringing
 • he|she|it has been syringing
 • we have been syringing
 • you have been syringing
 • they have been syringing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet syringe i förfluten tid

Simple past

 • I syringed
 • you syringed
 • he|she|it syringed
 • we syringed
 • you syringed
 • they syringed

Past continuous

 • I was syringing
 • you were syringing
 • he|she|it was syringing
 • we were syringing
 • you were syringing
 • they were syringing

Past perfect

 • I had syringed
 • you had syringed
 • he|she|it had syringed
 • we had syringed
 • you had syringed
 • they had syringed

Past perfect continuous

 • I had been syringing
 • you had been syringing
 • he|she|it had been syringing
 • we had been syringing
 • you had been syringing
 • they had been syringing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet syringe i futurum

Future

 • I will syringe
 • you will syringe
 • he|she|it will syringe
 • we will syringe
 • you will syringe
 • they will syringe

Future continuous

 • I will be syringing
 • you will be syringing
 • he|she|it will be syringing
 • we will be syringing
 • you will be syringing
 • they will be syringing

Future perfect

 • I will have syringed
 • you will have syringed
 • he|she|it will have syringed
 • we will have syringed
 • you will have syringed
 • they will have syringed

Future perfect continuous

 • I will have been syringing
 • you will have been syringing
 • he|she|it will have been syringing
 • we will have been syringing
 • you will have been syringing
 • they will have been syringing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to syringe

Present participle

 • syringing

Past participle

 • syringed

Perfect Participle

 • having syringed

Imperative på engelska, för verbet to syringe

Imperative

 • syringe
 • let's syringe
 • syringe

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: clapperclaw elide scuff shimmy surmount synonymize siphon syrup tag tog vivify