Konjugation av verbet surround på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet surround på engelska.

Konjugering av verbet surround i presens

Present Tense

 • I surround
 • you surround
 • he|she|it surrounds
 • we surround
 • you surround
 • they surround

Present Continuous

 • I am surrounding
 • you are surrounding
 • he|she|it is surrounding
 • we are surrounding
 • you are surrounding
 • they are surrounding

Present Perfect

 • I have surrounded
 • you have surrounded
 • he|she|it has surrounded
 • we have surrounded
 • you have surrounded
 • they have surrounded

Present Perfect Continuous

 • I have been surrounding
 • you have been surrounding
 • he|she|it has been surrounding
 • we have been surrounding
 • you have been surrounding
 • they have been surrounding

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet surround i förfluten tid

Simple past

 • I surrounded
 • you surrounded
 • he|she|it surrounded
 • we surrounded
 • you surrounded
 • they surrounded

Past continuous

 • I was surrounding
 • you were surrounding
 • he|she|it was surrounding
 • we were surrounding
 • you were surrounding
 • they were surrounding

Past perfect

 • I had surrounded
 • you had surrounded
 • he|she|it had surrounded
 • we had surrounded
 • you had surrounded
 • they had surrounded

Past perfect continuous

 • I had been surrounding
 • you had been surrounding
 • he|she|it had been surrounding
 • we had been surrounding
 • you had been surrounding
 • they had been surrounding

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet surround i futurum

Future

 • I will surround
 • you will surround
 • he|she|it will surround
 • we will surround
 • you will surround
 • they will surround

Future continuous

 • I will be surrounding
 • you will be surrounding
 • he|she|it will be surrounding
 • we will be surrounding
 • you will be surrounding
 • they will be surrounding

Future perfect

 • I will have surrounded
 • you will have surrounded
 • he|she|it will have surrounded
 • we will have surrounded
 • you will have surrounded
 • they will have surrounded

Future perfect continuous

 • I will have been surrounding
 • you will have been surrounding
 • he|she|it will have been surrounding
 • we will have been surrounding
 • you will have been surrounding
 • they will have been surrounding

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to surround

Present participle

 • surrounding

Past participle

 • surrounded

Perfect Participle

 • having surrounded

Imperative på engelska, för verbet to surround

Imperative

 • surround
 • let's surround
 • surround

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: chill dull scapegoat sensationalize suburbanize surmount surrogate surtax suture thirl vamoose