Konjugation av verbet summarize på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet summarize på engelska.

Konjugering av verbet summarize i presens

Present Tense

 • I summarize
 • you summarize
 • he|she|it summarizes
 • we summarize
 • you summarize
 • they summarize

Present Continuous

 • I am summarizing
 • you are summarizing
 • he|she|it is summarizing
 • we are summarizing
 • you are summarizing
 • they are summarizing

Present Perfect

 • I have summarized
 • you have summarized
 • he|she|it has summarized
 • we have summarized
 • you have summarized
 • they have summarized

Present Perfect Continuous

 • I have been summarizing
 • you have been summarizing
 • he|she|it has been summarizing
 • we have been summarizing
 • you have been summarizing
 • they have been summarizing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet summarize i förfluten tid

Simple past

 • I summarized
 • you summarized
 • he|she|it summarized
 • we summarized
 • you summarized
 • they summarized

Past continuous

 • I was summarizing
 • you were summarizing
 • he|she|it was summarizing
 • we were summarizing
 • you were summarizing
 • they were summarizing

Past perfect

 • I had summarized
 • you had summarized
 • he|she|it had summarized
 • we had summarized
 • you had summarized
 • they had summarized

Past perfect continuous

 • I had been summarizing
 • you had been summarizing
 • he|she|it had been summarizing
 • we had been summarizing
 • you had been summarizing
 • they had been summarizing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet summarize i futurum

Future

 • I will summarize
 • you will summarize
 • he|she|it will summarize
 • we will summarize
 • you will summarize
 • they will summarize

Future continuous

 • I will be summarizing
 • you will be summarizing
 • he|she|it will be summarizing
 • we will be summarizing
 • you will be summarizing
 • they will be summarizing

Future perfect

 • I will have summarized
 • you will have summarized
 • he|she|it will have summarized
 • we will have summarized
 • you will have summarized
 • they will have summarized

Future perfect continuous

 • I will have been summarizing
 • you will have been summarizing
 • he|she|it will have been summarizing
 • we will have been summarizing
 • you will have been summarizing
 • they will have been summarizing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to summarize

Present participle

 • summarizing

Past participle

 • summarized

Perfect Participle

 • having summarized

Imperative på engelska, för verbet to summarize

Imperative

 • summarize
 • let's summarize
 • summarize

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: champion drab salt scumble stump sulphate summarise summer superadd televise upchange