Konjugation av verbet stride på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet stride på engelska.

Konjugering av verbet stride i presens

Present Tense

 • I stride
 • you stride
 • he|she|it strides
 • we stride
 • you stride
 • they stride

Present Continuous

 • I am striding
 • you are striding
 • he|she|it is striding
 • we are striding
 • you are striding
 • they are striding

Present Perfect

 • I have stridden
 • you have stridden
 • he|she|it has stridden
 • we have stridden
 • you have stridden
 • they have stridden

Present Perfect Continuous

 • I have been striding
 • you have been striding
 • he|she|it has been striding
 • we have been striding
 • you have been striding
 • they have been striding

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet stride i förfluten tid

Simple past

 • I strode
 • you strode
 • he|she|it strode
 • we strode
 • you strode
 • they strode

Past continuous

 • I was striding
 • you were striding
 • he|she|it was striding
 • we were striding
 • you were striding
 • they were striding

Past perfect

 • I had stridden
 • you had stridden
 • he|she|it had stridden
 • we had stridden
 • you had stridden
 • they had stridden

Past perfect continuous

 • I had been striding
 • you had been striding
 • he|she|it had been striding
 • we had been striding
 • you had been striding
 • they had been striding

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet stride i futurum

Future

 • I will stride
 • you will stride
 • he|she|it will stride
 • we will stride
 • you will stride
 • they will stride

Future continuous

 • I will be striding
 • you will be striding
 • he|she|it will be striding
 • we will be striding
 • you will be striding
 • they will be striding

Future perfect

 • I will have stridden
 • you will have stridden
 • he|she|it will have stridden
 • we will have stridden
 • you will have stridden
 • they will have stridden

Future perfect continuous

 • I will have been striding
 • you will have been striding
 • he|she|it will have been striding
 • we will have been striding
 • you will have been striding
 • they will have been striding

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to stride

Present participle

 • striding

Past participle

 • stridden

Perfect Participle

 • having stridden

Imperative på engelska, för verbet to stride

Imperative

 • stride
 • let's stride
 • stride

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: captain distance riposte satisfy stenograph strengthen strickle stridulate stroll swizzle undulate