Konjugation av verbet strap på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet strap på engelska.

Konjugering av verbet strap i presens

Present Tense

 • I strap
 • you strap
 • he|she|it straps
 • we strap
 • you strap
 • they strap

Present Continuous

 • I am strapping
 • you are strapping
 • he|she|it is strapping
 • we are strapping
 • you are strapping
 • they are strapping

Present Perfect

 • I have strapped
 • you have strapped
 • he|she|it has strapped
 • we have strapped
 • you have strapped
 • they have strapped

Present Perfect Continuous

 • I have been strapping
 • you have been strapping
 • he|she|it has been strapping
 • we have been strapping
 • you have been strapping
 • they have been strapping

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet strap i förfluten tid

Simple past

 • I strapped
 • you strapped
 • he|she|it strapped
 • we strapped
 • you strapped
 • they strapped

Past continuous

 • I was strapping
 • you were strapping
 • he|she|it was strapping
 • we were strapping
 • you were strapping
 • they were strapping

Past perfect

 • I had strapped
 • you had strapped
 • he|she|it had strapped
 • we had strapped
 • you had strapped
 • they had strapped

Past perfect continuous

 • I had been strapping
 • you had been strapping
 • he|she|it had been strapping
 • we had been strapping
 • you had been strapping
 • they had been strapping

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet strap i futurum

Future

 • I will strap
 • you will strap
 • he|she|it will strap
 • we will strap
 • you will strap
 • they will strap

Future continuous

 • I will be strapping
 • you will be strapping
 • he|she|it will be strapping
 • we will be strapping
 • you will be strapping
 • they will be strapping

Future perfect

 • I will have strapped
 • you will have strapped
 • he|she|it will have strapped
 • we will have strapped
 • you will have strapped
 • they will have strapped

Future perfect continuous

 • I will have been strapping
 • you will have been strapping
 • he|she|it will have been strapping
 • we will have been strapping
 • you will have been strapping
 • they will have been strapping

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to strap

Present participle

 • strapping

Past participle

 • strapped

Perfect Participle

 • having strapped

Imperative på engelska, för verbet to strap

Imperative

 • strap
 • let's strap
 • strap

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: canton dissect right-click sandcast steady straightarm strangulate stratify stretch swerve undershoot