Konjugation av verbet stick på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet stick på engelska.

Konjugering av verbet stick i presens

Present Tense

 • I stick
 • you stick
 • he|she|it sticks
 • we stick
 • you stick
 • they stick

Present Continuous

 • I am sticking
 • you are sticking
 • he|she|it is sticking
 • we are sticking
 • you are sticking
 • they are sticking

Present Perfect

 • I have stuck
 • you have stuck
 • he|she|it has stuck
 • we have stuck
 • you have stuck
 • they have stuck

Present Perfect Continuous

 • I have been sticking
 • you have been sticking
 • he|she|it has been sticking
 • we have been sticking
 • you have been sticking
 • they have been sticking

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet stick i förfluten tid

Simple past

 • I stuck
 • you stuck
 • he|she|it stuck
 • we stuck
 • you stuck
 • they stuck

Past continuous

 • I was sticking
 • you were sticking
 • he|she|it was sticking
 • we were sticking
 • you were sticking
 • they were sticking

Past perfect

 • I had stuck
 • you had stuck
 • he|she|it had stuck
 • we had stuck
 • you had stuck
 • they had stuck

Past perfect continuous

 • I had been sticking
 • you had been sticking
 • he|she|it had been sticking
 • we had been sticking
 • you had been sticking
 • they had been sticking

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet stick i futurum

Future

 • I will stick
 • you will stick
 • he|she|it will stick
 • we will stick
 • you will stick
 • they will stick

Future continuous

 • I will be sticking
 • you will be sticking
 • he|she|it will be sticking
 • we will be sticking
 • you will be sticking
 • they will be sticking

Future perfect

 • I will have stuck
 • you will have stuck
 • he|she|it will have stuck
 • we will have stuck
 • you will have stuck
 • they will have stuck

Future perfect continuous

 • I will have been sticking
 • you will have been sticking
 • he|she|it will have been sticking
 • we will have been sticking
 • you will have been sticking
 • they will have been sticking

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to stick

Present participle

 • sticking

Past participle

 • stuck

Perfect Participle

 • having stuck

Imperative på engelska, för verbet to stick

Imperative

 • stick
 • let's stick
 • stick

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: butter disincentivize retrospect row squabble stereotype steward stickle stigmatize supervene unbend